אירוע להצגת תקן מחודש בשפת הסימנים (אדר א' תשפ"ד, מרץ 2024)

המדור לשפת הסימנים הישראלית באקדמיה ללשון העברית קיים אירוע חגיגי להצגת תקן מחודש לתצורות היד הבסיסיות בשפת הסימנים

בתאריך ו' באדר א' תשפ"ד (15 בפברואר 2024) התקיים באקדמיה ללשון העברית אירוע חשיפת התקן המחודש עבור תצורות היד של שפת הסימנים הישראלית. בחודשים האחרונים עמל מדור שפת הסימנים הישראלית (שס"י) באקדמיה על יצירת תקן מחודש של אחד מהמרכיבים הבסיסיים של סימנים בשס"י – תצורות היד. תצורת היד היא מרכיב חשוב מאוד להבחנה בין סימן אחד למשנהו.

התקן הוצג בכרזה מעוצבת בה ניתן לראות באופן מסודר ונוח את כל תצורות היד מחולקות בשיטת המספור- קטגוריות של מספרים מאפס עד שבע וקטגוריה נוספת לאיות האל"ף-בי"ת. כרזה זו היא תולדה של שנה שלמה של עבודה מאומצת במדור שס"י והוצגה לקהל המוזמנים לראשונה באירוע.

מדור שס"י הוקם בשנת 2022 תחת קורת הגג של האקדמיה ללשון העברית בתמיכת משרד התרבות ובהחלטת ממשלת ישראל השלושים-וחמש (החלטה מס' 591 בשנת 2020) שהתקבלה בתאריך סמלי: כ"ט בנובמבר, כ"ט בנובמבר של הקהילה החירשת. המדור שם לו למטרה לקדם ולפתח את שפת הסימנים הישראלית ולשמר את הידע הקיים על השפה.

המדור עומד בקשר עם מוסדות מחקר, גופים וארגונים הקשורים לשס"י ולקהילת החרשים, ובהם המעבדה לחקר שפות הסימנים באוניברסיטת חיפה, הקורפוס באוניברסיטת בר־אילן, הוועדה למינוח בשפת סימנים ישראלית במערכת החינוך, עמותת מעגלי שמע ועמותת אח"א ועוד.

שפת הסימנים היא שפה טבעית שבה משתמשים בעיקר בתנועות ידיים להעברת מסרים (בניגוד לשפה דבורה שבה משתמשים בעיקר בקולות המופקים בחלל הפה, האף והגרון). רוב המשתמשים בשפת הסימנים הם חירשים וכבדי שמיעה, ומקצתם אף רכשו שפה זו כשפת אם (גדלו בתוך משפחות חירשים מסמנות). שפת הסימנים שונה מפנטומימה וממחוות גוף ופנים, והיא גם אינה אוניברסלית; למשל שפת הסימנים האמריקאית שונה משפת הסימנים הישראלית ואף משפת הסימנים היפנית.

שפת הסימנים הישראלית היא השפה הרווחת בקהילה החירשת בישראל. שפה זו מתועדת בארץ משנות ה־30 של המאה הקודמת, והיא התפתחה והתגבשה תוך כדי גלי העלייה של חירשים יהודים מרחבי העולם לפני קום המדינה ולאחר מכן. שפה זו נחשבת צעירה בהשוואה לשפות סימנים אחרות בעולם, והיא מתעדכנת מפעם לפעם. מדור שס"י שואף לקדם, לפתח ולשמר את השפה לטובת קהילת המסמנים וגם למתעניינים בקרב הציבור הרחב. מן המטרות שהציב לעצמו המדור: בניית מילון מקוון לשפת סימנים וכן ארגון וקטלוג מחודש של אחד ממרכיבי הסימן.

עוד על התקן המחודש לתצורות היד הבסיסיות בשפת הסימנים הישראלית

תמונות מהאירוע: