"עברית מן העבר" (אדר ב' תשפ"ד, אפריל 2024)

מצילים את הטקסטים הראשונים של העברית המתחדשת

האקדמיה ללשון העברית במיזם חדש:
"עברית מן העבר" – מצילים את הטקסטים הראשונים של העברית המתחדשת

את שמו של אליעזר בן־יהודה כולנו שמענו, ואת הסיפור ההיסטורי על תחיית העברית כולנו מכירים. אבל האם אנו יודעים איך נשמעה העברית החדשה בפי ראשוני דובריה בתחילת המאה העשרים? איך באמת הם דיברו וכתבו? מה שמעו ילדים כששיחקו בהפסקה בבית הספר? באילו מילים הם השתמשו כאשר הם קנו במכולת? עד כמה הייתה העברית שבפיהם דומה לשלנו?

במסגרת פעילותה המדעית והמחקרית של האקדמיה ללשון העברית, היא מעוניינת להתחקות אחר העברית של התקופה ההיסטורית הזאת, לבחון אותה לעומק ולנסות לענות על שאלות כגון אלה. אבל מכיוון שאין בנמצא הקלטות מאותם ימים המתעדות דיבור עברי טבעי, האקדמיה יוצאת במיזם הצלה של טקסטים אישיים עבריים הקרובים יחסית ללשון הדיבור – מכתבים, יומנים, מחברות וכדומה – מסוף המאה ה־19 ועד שנת 1930.

בטקסטים האלה טמון עולם הולך ונעלם של ידע על העבר של העברית בתקופה שבה החל העם היהודי לשוב לארצו, להתיישב בה ולהקים בה אומה מודרנית. המפעל הגדול הזה הובל בידי אנשי שם ידועים, אבל הוא התגשם והתממש בזכות אנשים רבים שאת שמם ואת סיפורם איננו מכירים. הצלה של הטקסטים האלה ושימורם בארכיון האקדמיה יאפשרו לא רק היכרות עם לשונם של בני התקופה, אלא גם הכרה בפועלם של אנשים יחידים שהיו ונותרו בלתי ידועים.

לשם כך האקדמיה ללשון העברית פונה בימים אלו לציבור הרחב בבקשה להשתתף במיזם "עברית מן העבר" להצלת הטקסטים האלה.

המעוניינים להצטרף למיזם יוכלו למלא את הטופס הייעודי באתר האקדמיה ללשון העברית. מי שבידם סריקות של המסמכים יוכלו להעלות את הסריקות שברשותם ישירות לטופס, ולמי שתידרש עזרה בסריקה – עובדי האקדמיה יירתמו לסייע. עוד תהיה אפשרות להפקיד את התעודות המקוריות בארכיון האקדמיה בתנאים מיטביים.

לאחר איסוף המסמכים, מיונם וקטלוגם – הם יוקלדו, ינותחו מבחינה לשונית ויונגשו לציבור הרחב באחד מאתרי האקדמיה.

למסירת טקסטים אישיים בעברית שנכתבו בשנים 1880–1930

ריאיון עם ד"ר רות שטרן ראש מדור תחיית העברית בתאריך 11 באפריל, 2024