יחיאל צייטקין

המדור לספרות הרבנית

 • עובד באקדמיה משנת תשע"ח (2018)

חיבור לקבלת תואר

 • תואר שלישי:  מאפייני פרשנות המקרא ביצירותיהם של פרשני הפשט בני האסכולה המימונית של פרובנס במאות ה-13–14  (בהנחיית פרופ' יוסף עופר ופרופ' חנה כשר, בר-אילן)
 • תואר שני:  שאלות יסוד בספר תהילים בעיני רד"ק (בהנחיית פרופ' יוסף עופר, בר-אילן)

פרסומים מדעיים

  • "תוספות מאוחרות של רד"ק לספר השורשים ומגמתן הרעיונית", זר רימונים – מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון כשר, מ' אביעוז, א' עסיס ויעל שמש (עורכים), אטלנטה תשע"ד/2013, עמ' 359–361
  • "ר' יצחק די לאטש – מחבר מיימוני פרובנסאלי ופירושו לתורה (בכתב יד)", שנתון לחקר המקרא ומזרח הקדום, כ"ב (תשע"ג), עמ' 223–251
  • "קטעים מפירושו האבוד של ר' יוסף כספי למעשה בראשית – מזרק כסף, מתוך חיבורו של ר' יצחק די לאטשׂ (בכתב יד) שערי ציון", דעת [77] (תשע"ד), עמ' 95–121
  • "דרך, אשר דרכו בו אבותינו, הישרה" (יצחק די לאטשׂ) – חקר "תועלות" סיפורי המקרא בפרשנות הפרובנסאלית, מקורו ומאפייניו", מדעי היהדות 49 (תשע"ג), עמ' 103–130
  • "מפירוש פילוסופי-רדיקאלי לחיבור הלכתי – שימושו של ר' יצחק די לאטשׂ בספרו 'תולדות יצחק' (בכתב יד) בפירושו של ר' יוסף כספי 'טירת כסף'", פעמים [139–140] (תשע"ד), עמ' 81–108
  • "ר' מנחם המאירי כפרשן המקרא", JSIJ 14, תשע"ח, 1¬–26
 • Gershonides's Lost Synopsis of his Commentary on the Book of Job (manuscript Paris 251) in the Context of his Developing Exegesis to this Book and its Originality", HUCA, 86, 2016, pp. 101-194