מפגש מחודש עם ה'מחברת', אייר תשפ"ד (מאי 2024)

כינוס לציון פרסומה של מחברת מנחם בן סרוק במהדורת אהרן ממן וחננאל מירסקי באולם המליאה של בית האקדמיה ללשון העברית

מחברת מנחם בן סרוק, שנתפרסמה בשנת 950 לסה"נ, היא למעשה המילון העברי–עברי הראשון ללשון המקרא שבו נתבארו בקצרה ערכי המילון ביאור מילולי על דרך הפשט. פרסומה הרחב ותפוצתה באו לה בעיקר הודות לרש"י ששיקע מביאוריה מעל מאה פעמים בפירושו לתורה, חלקן בהפניה מפורשת וחלקן במובלע. חשיבות מרובה נודעה למחברת: מנחם שיקע בה כמה דיונים נרחבים על סוגיות חשובות בלשון ובפירוש המקרא, והיא גרמה לתגובות שרשרת שהִפרו את מחקר הלשון העברית.

מחברת מנחם כבר יצאה לאור בעבר, אך מהדורה זו – שהיא פרי של אחת עשרה שנות מחקר משותף של אהרן ממן וחננאל מירסקי – מביאה בפעם הראשונה גם ביאור מפורט ובו בין היתר השוואות לפירושי רס"ג, דוד בן אברהם אלפסי, ר' יונה אבן ג'נאח ורש"י.

האקדמיה ללשון העברית ערכה כינוס לציון פרסומה של מחברת מנחם בן סרוק במהדורת אהרן ממן וחננאל מירסקי בי"ט באייר תשפ"ד (27 במאי 2024) באולם המליאה של בית האקדמיה ללשון העברית.

לצפייה בכינוס:

תוכנית הכינוס:

מנחם בדורו | יו"ר: פרופ' יוסף עופר

פרופ' אפרים חזן: דברי ברכה

ד"ר יהושע גרנט: 'בַּהֲפִיצוֹ שְׂפַת יֶתֶר לְדַבֵּר צָחוֹת': על מנחם הבלשן ומנחם המשורר

ד"ר אמיר געש: תשובות דונש על מנחם: לשאלת שורשיוּתן של אותיות אהו"י שאינן עיצוריות

מנחם לדורות |  יו"ר: פרופ' חיים א' כהן

ד"ר חנוך גמליאל: רש"י ומנחם – אהבה מגולה ותוכחת מסותרה

פרופ' יהודית קוגל: על מנחם והשפעתו לאורך ימי הביניים

ד"ר חננאל מירסקי, פרופ' אהרן ממן: דברי המהדירים