התגבשות סגנון העיתונות המודרני

לשוננו פו (תשפ"ד), עמ' 221–238

לקריאת המאמר

התגבשות לשון העיתונות העברית היא פרק חשוב בתולדות העברית החדשה, ומיוחסת לה חשיבות מכרעת בעיצוב העברית בת זמננו. חשיבות רבה במיוחד יש לסגנון העיתונאי המודרני, שהוא מייצג מובהק של העברית הבינונית הכתובה.