מנחם כהנא

  • נבחר לחבר בשנת תשפ"ד

מנחם כהנא נולד בג' בתשרי תש"ז (1946) בקבוצת יבנה. הוא פרופסור (אמריטוס) בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית.

את הדוקטורט בנושא "אקדמות להוצאה חדשה של ספרי במדבר" כתב באוניברסיטה העברית בהדרכת פרופ' א"ש רוזנטל. תחום מחקרו המרכזי הוא מדרשי התנאים, והוא כולל פרסום קטעים ממדרשי תנאים אבודים, הוצאת מהדורות מדעיות חדשות למדרשים שהגיעו אלינו בשלמותם, פרשנות המדרשים וחקר אופיים וטיבם. תחומי מחקר נוספים: המשנה, התלמוד הבבלי ומדרשי האגדה הקדומים.

מנחם כהנא היה מסוללי הדרך ליצירת הקשרים המדעיים עם המכון למדעי המזרח והספרייה הציבורית בסנקט פטרבורג והספרייה על שם לנין במוסקבה. הוא שימש חבר במערכת "תרביץ", בהנהלת האיגוד העולמי למדעי היהדות, בהנהלת מפעל פרידברג לפרסום הגניזה ובוועדה האקדמית של פרויקט 'הכי גרסינן' (הצגת חילופי נוסח של המשנה והתלמוד במרשתת).

מספריו

  • אוצר כתבי היד של מדרשי ההלכה: שחזור העותקים ותיאורם, ירושלים תשנ"ה
  • המכילתות לפרשת עמלק: לראשוניותה של המסורת במכילתא דר' ישמעאל בהשוואה למקבילתה במכילתא דר' שמעון בן יוחי, ירושלים תשנ"ט
  • ספרי זוטא דברים: מובאות ממדרש תנאי חדש, ירושלים תשס"ג
  • קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה, ירושלים תשס"ה
  • ספרי במדבר: מהדורה מבוארת (חמישה כרכים), ירושלים תשע"א–תשע"ה
  • 'מפני תיקון העולם': תלמוד בבלי מסכת גיטין פרק רביעי, ירושלים תש"ף
  • דרש המזהיר ותרומתו למחקר ספרי דברים ומכילתא דברים, ירושלים תשפ"ג

לרשימת מאמריו:  https://huji.academia.edu/MenahemKahana