נושא: סיומת ־ֹנֶת

מילים מתגלגלות

איך מקטינים בעברית?