הדף בטעינה

על המילה מוּלָן

במילון

 (ללא ניקוד: מולן)
בנייןהופעל
שורשלון
נטייהמוּלֶנֶת לכל הנטיות
נטיית הפועלהוּלַן, יוּלַן; סביל של מֵלִין לכל הנטיות

הגדרה

  • משוכן ללינת לילה
  • (שכר) מושהה, מעוכב
על יסוד מילון ההווה