ישיבה רעה

ח' באדר תשס"ד, 1 במארס 2004

קובץ מצורף

החלטות בדקדוק שהתקבלו או עודכנו בישיבה

.

ה. שמות תואר לועזיים

שמות התואר הלועזיים המסתיימים בהברה ti – מומלץ לכותבם טי, כגון דרמטי, סיסטמטי.