בְּמוֹ פִיהֶם

ראיונות מצולמים עם אנשי לשון ועל אנשי לשון

מכונסים כאן ראיונות מצולמים מקיפים עם חוקרים בולטים של הלשון העברית ועם בני משפחה של אנשי לשון חשובים, המביאים עדויות אישיות על חייהם, על מחקריהם ועל תרומתם לשפה העברית.

המראיין הוא ד"ר גבריאל בירנבאום מהאקדמיה ללשון העברית.

צילום עוזי אורנן

עוזי אורנן