השתלמויות בעבר

השתלמויות בעבר

השתלמות בלשון שירת תור הזהב בספרד, תשפ"ד

מערך ההשתלמויות באקדמיה ללשון העברית הציע השתלמות בת 12 מפגשים לציבור הרחב שבה לימדנו על ייחודי הלשון של שירת ספרד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת עריכה מקוונת במתכונת חדשה, תשפ"ב–תשפ"ג

במהלך הסדנאות ערכנו טקסטים יחד עם המשתתפים –
במהלך העריכה למדנו על תקן ועל דקדוק, ואף התלבטנו בענייני בהירות וסגנון.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדרת הרצאות מקוונת על מסירת הלשון, תשפ"ג

מערך ההשתלמויות של האקדמיה ללשון העברית הציע סדרת הרצאות על מסירת הלשון. בסדרה תוכלו לשמוע על השאלות האלה ועל קו התפר בין ביאור המקרא לחקר הלשון העברית.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות בניקוד, טבת–שבט תשפ"ג

אתם רוצים לנקד על פי הכללים? אתם מנקדים שירים או ספרי ילדים?
מערך ההשתלמויות של האקדמיה ללשון העברית מציע השתלמות מקוונת בניקוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

תוכנית ההשתלמויות וההרצאות לשנת תשפ"ג

מערך ההשתלמויות שלנו הזמין אתכם להיכרות מעמיקה ומקיפה עם העברית משתי נקודות מבט: העברית בראי הבלשנות והעברית לתולדותיה.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה מקוונת לעריכה ולכתיב של טקסטים, תשפ"ג

הצענו סדנה מקוונת (ב'זום') לעריכה ולכתיב לאוהבי העברית. בסדנה ערכנו טקסט ותרגלנו את כללי הכתיב המלא. המשתתפים בסדנה הוזמנו להציע תיקונים ולתרום לעריכה.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

קורס של האקדמיה באוניברסיטת תל אביב, תשפ"ב

בשנת תשפ"ב יצא לדרך מיזם חדש: קורס אקדמי על מפעלותיה של האקדמיה. בקורס למדו סטודנטים לתואר ראשון בלשון וכמה תלמידי תיכון מתוכנית הנוער בלשון העברית לתלמידי תיכון מצטיינים.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

מבוא לסמנטיקה – השתלמות מקוונת, תשפ"ב

האקדמיה ללשון העברית קיימה השתלמות מבוא בסמנטיקה (14 מפגשים)
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

לימודי הסמכה בהוראת עברית כשפה שנייה לפי תוכנית הלימודים של המגזר הדרוזי

התוכנית מבוססת על הגישה הפונקציונלית־תקשורתית בליווי פדגוגי ומקצועי של מר איאד מוהנא, המפקח על העברית במגזר הדרוזי.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת עריכה מקוונת, תשפ"ב

בסדנאות ערכנו טקסט והצענו חלופות כנדרש.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת כתיב מקוונת, תשפ"ב

בסדנאות המקוונות אנו דנים בכללי הכתיב המלא, בייחוד בכללים שהשתנו לפני שנים אחדות.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת פיסוק מקוונת, תשפ"ב

במסגרת הסדנה התנסינו בפיסוק טקסט קצר על פי כללי הפיסוק.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות מקוונת בניקוד, טבת–שבט תשפ"ב

השתלמות בת 12 מפגשים על כללי הניקוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה לשיפור הטקסט המשפטי, מרחשוון תשפ"ב

בסדנה בת ארבעה מפגשים נלמדו דרכים לניסוח טקסט משפטי בהיר, תמציתי וידידותי וסוגיות בתקניות הטקסט.

 
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות בתורת ההגה והצורות, מרחשוון–כסלו תשפ"ב

בהשתלמות התחקינו על התהליכים ההיסטוריים שקרו בצורות העבריות – הכרנו את התנועות והעיצורים שהיו בעברית המקרא, את מעתקי ההגיים, שרידי יחסות ושינויים בהטעמה, סקרנו את בנייני הפועל ואת משקלי השם העיקריים – הכול בהשוואה לפרוטושמית ולשפות השמיות האחרות מכאן ולעברית החדשה מכאן.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות ביסודות התחביר, מרחשוון–כסלו תשפ"ב

בהשתלמות בחנו את הקשרים בין רכיבי הצירופים והמשפטים ובדקנו את השפעתם על דרכי הניסוח.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות בניקוד, סיוון–אב תשפ"א

אתם מנקדים שירים או ספרי ילדים? אתם מתלבטים כיצד לנקד על פי הכללים? ערכנו סדנה מקוונת במתכונת חדשה להכרת כללי הניקוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

הבלשנות לענפיה, שבט–ניסן תשפ"א

בסדרת ההרצאות סקרנו את תחומי המחקר העיקריים של הבלשנות, כל אחד בפני עצמו, ואת נקודות ההשקה שלהם זה עם זה.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה לשיפור הטקסט המשפטי, סיוון תשפ"א

בסדנה המקוונת בת ארבעת המפגשים למדו המשתתפים דרכים לניסוח טקסט משפטי בהיר, תמציתי וידידותי ועסקו בתקניות הטקסט.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות בניקוד, ניסן–אייר תשפ"א

בסדנה התוודעו המשתתפים לכללי הניקוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת כתיב, תשפ"א

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנאות כתיב מקוונות.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת עריכה, תש"ף–תשפ"א

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנאות עריכה מקוונות.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה לשיפור הטקסט המשפטי, טבת תשפ"א

בסדנה נלמדו ותורגלו דרכים לניסוח טקסט משפטי בהיר, תמציתי וידידותי וסוגיות בתקניות הטקסט.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות בניקוד, טבת–שבט תשפ"א

בהשתלמות התוודעו המשתתפים לכללי הניקוד והתנסו בניקוד פעיל.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות בניקוד, מרחשוון–כסלו תשפ"א

אתם מנקדים שירים או ספרי ילדים? אתם מתלבטים כיצד לנקד על פי הכללים? האקדמיה ללשון העברית קיימה סדנה להכרת כללי הניקוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה לשיפור הטקסט המשפטי, תמוז–אב תש"ף

בסדנה נלמדו דרכים לניסוח טקסט משפטי בהיר, תמציתי וידידותי וסוגיות בתקניות הטקסט.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת פיסוק מקוונת, תש"ף–תשפ"א

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנאות פיסוק מקוונות. 
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

כללי התעתיק, תמוז ואלול תשע"ט

השתלמויות על כללי התעתיק בהנחיית ד"ר ברק דן כללו לימוד כללי התעתיק מאותיות לטיניות לעברית ומערבית לעברית וכן סדנת תרגול.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

לשון המשפט, תשע"ט

בהשתלמות ניתנו הרצאות על היבטים שונים של ניסוח, סוגיות בתחביר, פיסוק ועוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמויות לעובדי הכנסת, תשע"ט

בהשתלמות עסקנו בהיבטים שונים של עבודת האקדמיה ללשון העברית.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות לעובדי אגף שפות במשרד החינוך, שבט תשע"ט

בהשתלמות התוודעו המשתתפים להיבטים שונים של העברית ושל הנעשה באקדמיה: עבודת המינוח, על כמה גישות להכוונת לשון, סקירה על מפעל המילון ההיסטורי, תחיית הלשון.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמויות בצה"ל, תשע"ט

בהשתלמות עסקנו בשיפור הניסוח ובהצגת פעילות האקדמיה ברשתות החברתיות.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

שיפור הטקסט המשפטי, אביב–קיץ תשע"ח

ההשתלמות התקיימה במשרד עורכי הדין תדמור-לוי.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמויות לשיפור הניסוח, תשע"ח

ההשתלמות לעובדים ומנהלים במשרד החקלאות נערכה בשני מחזורים במשרד החקלאות, הקריה החקלאית בבית דגן.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

בין שפת המקורות לעברית המודרנית, תמוז תשע"ח

הסדנה מטעם המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם נועדה למורי העברית במוסדות אקדמיים בחו"ל.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סיורים בעקבות בן־יהודה, תשע"ח

במהלך חודש אוגוסט הזמינה האקדמיה ללשון העברית ילדים ובני נוער לסיורים בעקבות אליעזר בן־יהודה בבית האקדמיה ללשון העברית בקריית האוניברסיטה בגבעת רם.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי, חורף תשע"ח

ההשתלמות נועדה לעובדי בנק ישראל והתקיימה בבית בנק ישראל בהר חוצבים בירושלים.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי, חורף תשע"ח

ההשתלמות ניתנה למשפטני משרד האנרגייה והתשתיות בשישה מפגשים.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

לשון המשפט, חורף תשע"ח

ההשתלמות נערכה בעשרה מפגשים בחורף תשע"ח.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות לחוקרים וסטודנטים להכרת אתר מאגרים, תשע"ז

השתלמות ייעודית לסטודנטים המבקשת ללמד כיצד להשתמש באתר מאגרים ולהפיק ממנו את המרב.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה להוראה אקדמית של הלשון העברית, תשע"ז

הסדנה למורים לעברית מחו"ל עסקה בהוראת שפה זרה בכלל והוראת העברית בפרט בתקופתנו בדגש על תכנים ואמצעים דידקטיים.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סיורים בעקבות אליעזר בן־יהודה, תשע"ז

האקדמיה ללשון העברית הזמינה ילדים ובני נוער לסיורים בעקבות אליעזר בן־יהודה במהלך חודש אוגוסט 
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות לחובבי הלשון להצגת כללי הכתיב החדשים, תשע"ז

השתלמויות בעבר

השתלמות בסיסית למשפטנים שרכשו את השכלתם המשפטית בערבית, תשע"ז

השתלמויות בעבר

השתלמות לשיפור הניסוח לעובדי המשרד לביטחון הפנים, תשע"ז

בהשתלמות השתתפו עובדי המשרד לביטחון הפנים ובה נערכו סדנאות ותרגולים מעשיים בנושאים מגוונים הקשורים לעברית, ובהם כללי הכתיב וכללי הפיסוק, כלליה של מערכת שם המספר, ניסוח בהיר, שימוש במילונים.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

שיפור הטקסט המשפטי, תשע"ז

השתלמויות בעבר

שיפור הטקסט המשפטי, תשע"ז

ההשתלמות נועדה למשפטנים המבקשים לשפר את הניסוח בכתב ובעל פה. בהשתלמות נלמדו פרקים בתחביר, בדקדוק הצורות וגם פרקי העשרה.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות תעודה לעובדי רשות מקרקעי ישראל, תשע"ז