החוקרים

מפעל המילון ההיסטורי הוא מפעל מחקר קולקטיבי ייחודי מסוגו במדעי הרוח. שותפים בו חוקרי הלשון העברית שהתמחו בתחומים שונים בה, וכן מומחים לספרות, לתלמוד וללשונות הנוגעות לטקסטים המעובדים. כל טקסט שמעובד במפעל המילון עובר כמה חוקרים, וכל אחד מהם תורם מידיעותיו וממומחיותו.

מאגר הקונקורדנציות הגדול של מפעל המילון ההיסטורי הוא אפוא פרי עבודתם המשותפת של דורות של חוקרים שטרחו בו מאז שנת תשי"ט (1959) ושל עשרות החוקרים הממשיכים לבנות אותו בימים אלו. ברשימת החוקרים היום:

איילת בצלאל-הראל

אמיר געש

גבי דיכטר

יאיר האס

אפרים הלבני

אלכסיי יודיצקי

דורון יעקב

ירון לישע

יעקב עציון

דוד פריבור

דורית קדרי-דוידוב

דורון רובינשטיין

מיכאל ריז'יק

נורית שובל דודאי

אריאל שוה

סיני תוראן

אורי הולצמן

דינה נחליאל

חנה שויקה

מור שמש

דוד נודל

יחיאל צייטקין

בנימין ארליך