70 שנות מדינה עברית

שיבת העם היהודי אל ארץ ישראל בסוף המאה התשע־עשרה ובמהלך המאה העשרים וכינונה של מדינת ישראל היו כרוכים לבלי הפרד בתחיית הלשון העברית ובהתאמתה למציאות החדשה.

היטיב לנסח זאת אסף ענברי: "מחוזות שלמים של המציאות היו אז מחוץ לטווח השגתה של העברית… המפעל הציוני פרץ אל המחוזות האלה כשהקים כאן חקלאות, תעשייה, תרבות, מדע, כלכלה, תקשורת, מערכת פוליטית, צבא, רפואה, תחבורה ומוסדות חינוך. כל אלה דרשו והולידו מילים בעברית" ('מעמד הפועלים', הארץ, תשס"ב).

במלאת שבעים שנה למדינת ישראל אנחנו מגישים לכם שפע של מילים בתחומים מרכזיים בחיי המדינה – מילים שהעברית החדשה השכילה לגייס מן המקורות ולייחד להן משמעות עכשווית, ומילים שנתחדשו והעשירו את לשוננו ומאפשרות לכולנו להתנהל במדינה העברית המודרנית.


70 שנות מדינה עברית – כרזות במרחב הציבורי

חידון – איפה אפשר למצוא את זה? מונחים עבריים בשלל תחומי החיים

באנר עם הכיתוב עברית שולטת!!! ממשל ומשפט

עברית שולטת!!!

ממשל ומשפט

באנר עם הכיתוב מרוויחים עם העברית - כלכלה

מרוויחים עם העברית

כלכלה

באנר עם הכיתוב עברית בתנועה - תחבורה

עברית בתנועה

תחבורה

באנר עם הכיתוב עברית יפה - תרבות ואומנות

עברית יפה

תרבות ואומנות

באנר עם הכיתוב קול העברית - תקשורת

קול העברית

תקשורת

באנר עם הכיתוב דברו עברית בפקודה - צבא

"דברו עברית, בפקודה"

צבא