הקמת האקדמיה

איור של בן יהודה רכון על מכתבה

יד בן־יהודה

יד אליעזר בן־יהודה נחנכה בבית האקדמיה בשנת תשל"ג (1973) והוצגו בה רהיטים מביתו , ספרים מספרייתו, פריטי אומנות ופריטים הקשורים במילונו.
המשך קריאה >>

ועד הלשון העברית בארץ ישראל: הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית: תל אביב, רח' ביאליק 22, ת"ג 4241, טל. 2896. אזרח ישראלי, ההעלית על דעתך מהיכן באה לך שפה עברית זו בחקלאות ובמלאכה, בתעשייה, במדע, ובמנגנון הממלכתי והצבאי, בחיי הבית והרחוב?- ועד הלשון העברית עומד על האבניים ומכוון את תחייתה ואת התרחבותה של הלשון שישים שנה רצופות. ועד הלשון העברית הושיב בלשנים ומומחים למקצועותיהם, המשכללים יום יום את הלשון לענפיה. ועד הלשון העברית עוזר לך בהשלמת מחסורי- לשונך. ועד הלשון העברית מפרסם את פרי מחקריו וחידושיו בצורת: 1."לשוננו", רבעון לשכלול הלשון העברית. 2. "לשוננו לעם", קונטרסים עממים לענייני לשון, 3. מילונים מקצועיים. 4. מילונים עממים. 5. לוחות מצויירים. 6.רשימות מונחים. 7. מחקרים לשוניים. העזר על ידי ועד הלשון ועזור לו. רכוש את כתביו ופתח את אוצרו לשוננו לבניך, נושאי עתידה, הרשם בתור חבר לחברת "ידידי האקדמיה ללשון העברית"! פנה מייד לפי הכתובת: ועד הלשון העברית תל אביב, רחוב ביאליק 22, בית ביאליק, ת"ד 4241. הודיע את כתובתך! בא-כוחנו יבקר אצלך בימים הקרובים. בהוקרה הלשכה המרכזית.

הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית

"הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית" הוקם בתשרי תש"ט כדי לגבש את ההצעות לקראת ייסודה של האקדמיה ללשון העברית ולהביאן לפני מליאת ועד הלשון.
המשך קריאה >>

חנוכת בית האקדמיה ללשון העברית בגבעת רם

חנוכת בית האקדמיה ללשון העברית

באייר תשי"ט, מאי 1959, חנכה האקדמיה את ביתה בקריית האוניברסיטה העברית בגבעת רם בטקס רב רושם ובמעמד אישי ציבור רבים.
המשך קריאה >>

האקדמיה ללשון העברית מודיעה בזה על תוצאות ההתחרות הפומבית לתכנון בית האקדמיה ללשון העברית בקרית האוניברסיטה בירושלים, שהוכרזה בהסכם עם ועדת ההתחרויות המרכזית שבאגודת האיני ג'נרים והארכיטקטים בישראל. אחרי עיון בהצעות שהוגשו בתחרות החליט חבר השופטים פה אחד להעניק: פרס ראשון לצות ארכיטקטים בחיפה, ל. אטיאס וא. קשטן פרס שלישי לארדיכל י. ו. גזית, רמת-גן פרס שלישי -לארדיכלים כרמלה ונ. שני, תל אביב אי - לארדיכל ד. וו. ברוצקוס, ירושלים יה בי. לארדיכל מ. כהן, תל-אביב ציון לשבח לארדיכל מ. אילני, רמת גן ציון לשבח - לארדיכל א. אלכסנדרוני, תל-אביב ציון לשבח - לארדיכל א. יסקי, תל-אביב חבר השופטים: ארדיכלים מ. וינראוב, ר. קאופמן, מ. שביב מהנדס ש. ארזי הא"א פרופ' נ"ה טור-סיני, ש. ייבין, א. מנור תערוכת התכניות מתקיימת בבית חלל, רח' בלפור, טלביה, ירושלים, קומה ג', בימים 26 במאי ועד בכלל, בשעות -9 בבוקר ו-4-6 אחה"צ, כל יום. הביקור הקולקטיבי יתקיים ביום א', 6 במאי, בשעה 4 אחה"צ בתערוכת התכניות. החזרת התכניות אך ורק בגמר הסיור, ביום א', 6 במאי, בשעה 5-6 אחה"צ.

רעיון הבניין והתוכנית האדריכלית

עם ייסוד האקדמיה התעורר צורך בבית למוסד החדש. כאן יסופר על הקמת בית האקדמיה בקריית האוניברסיטה בגבעת רם, על התורמים, על התוכנית האדריכלית, על הבונים ועוד.
המשך קריאה >>

לוגו אקדמיה

על שאלת שמו של המוסד העליון ללשון העברית

שאלת שמו של המוסד העליון ללשון העברית העסיקה את אנשי ועד הלשון וגורמים בממשלה. על הוויכוחים בסוגיה זו אפשר לקרוא במסמכים מארכיון המדינה, בחלקים מספרו של נתן אפרתי "העברית בראי המדינה" ובמקורות נוספים.
המשך קריאה >>

מגילת היסוד לבית האקדמיה ללשון העברית

הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה

באייר תשט"ז, אפריל 1956, נערך טקס הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה בקריית האוניברסיטה שבגבעת רם בירושלים, ונחתמה מגילת היסוד.
המשך קריאה >>