הכירו את המילים החדשות

אנחנו מבקשים לחשוף בפניכם מבחר מהמונחים והמילים החדשות שנקבעו במליאת האקדמיה בשנים האחרונות.

גיליונות למד לשונך