מטבעות לשון

העברית שלנו משופעת במאות רבות של מטבעות לשון, ואלו מְתבלים את לשוננו ומעניקים לה נופך מיוחד משלה. מובא כאן מבחר של מטבעות לשון עבריים בלוויית הסבר על משמעם ועל מקורם.

הערה: המושג 'מטבע לשון' מכוון לצירוף (של מילים או של מילית ומילה) שיש לו משמעות שהיא יותר ממשמעות רכיביו, וכן לצירוף שאחת או יותר מן המילים שבו אינה משמשת עוד בלשוננו אלא בתוך הצירוף (כמו 'למגינת לבו'). בלשנים העוסקים בתחום זה מבחינים בדרגות של כבילות בין הרכיבים, ונוקטים מונחים כמו 'ניב', 'צירוף כבול', 'צֶרֶף' ו'אידיום'. כאן לא נכנסנו להבחנות הללו ולשאלת המינוח.

ראו עוד: באים לידי ביטוילהשתעשע במטבע 

אבני שפה מטבע לשון בכל יום!

אֶבֶן שׁוֹאֶבֶת, אֶבֶן נֶגֶף, אֶבֶן בֹּחַן, כְּאֶבֶן שֶׁאֵין לָהּ הוֹפְכִין

אדרבה מטבע לשון בכל יום!

אַדְּרַבָּה

מטבע לשון בכל יום! - אומר דורשני

אוֹמֵר דָּרְשֵׁנִי

"אוצר בלום" מטבע לשון בכל יום!

אוצר בלום

אור יקרות - מטבע לשון בכל יום

אוֹר יְקָרוֹת

אור שבעת הימים - מטבע לשון בכל יום

אוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים

מטבע לשון בכל יום - אחרון אחרון חביב

אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן חָבִיב

כיתוב: מטבע לשון בכל יום – אין בו מתום

אֵין בּוֹ מְתֹם

אליה וקוץ בה - מטבע לשון בכל יום.

אַלְיָה וְקוֹץ בָּהּ

הכיתוב אורך רוח ומטבע לשון בכל יום!

אֹרֶךְ רוּחַ

בחסד- מטבע לשון בכל יום!

בְּחֶסֶד

בטל בשישים - מטבע לשון בכל יום!

בָּטֵל בְּשִׁשִּׁים

איור מילולי: בכי תמרורים - מטבע לשון בכל יום

בְּכִי תַּמְרוּרִים

בלי מצרים - מטבע לשון בכל יום

בְּלִי מְצָרִים, לְלֹא מְצָרִים

מטבע לשון 'בן זקונים' עם כיתוב "מטבע לשון בכל יום!"

בֶּן זְקוּנִים (ובְנֵי נְעוּרִים)

מטבע לשון 'בִּן־לַיְלָה'

בִּן־לַיְלָה

"בעטיו" - מטבע לשון בכל יום!

בְּעֶטְיוֹ

בעליל - מטבע לשון בכל יום

בַּעֲלִיל

בעלמא מטבע לשון בכל יום!

בְּעָלְמָא

בעיצומו- מטבע לשון בכל יום!

בְּעִצּוּמוֹ

בשדות הבר מטבע לשון בכל יום!

בַּר לֵבָב, מָה לַתֶּבֶן אֶת הַבַּר, בַּר הָכֵי, בַּר מִנַּן

בריש גלי - מטבע לשון בכל יום!

בְּרֵישׁ גְּלֵי

"בירך על המוגמר"- - מטבע לשון בכל יום!

בֵּרֵךְ עַל הַמֻּגְמָר

מטבע לשון בכל יום – ברכה לבטלה

בְּרָכָה לְבַטָּלָה

בשום שכל. מטבע לשון בכל יום!

בְּשׂוֹם שֶׂכֶל

גשם זלעפות מטבע לשון בכל יום 1

גשם זלעפות

דברים בגו - מטבע לשון בכל יום!

דְּבָרִים בְּגוֹ

הכיתוב דג רקק - מטבע לשון בכל יום

דַּג רְקָק

תמונה מילולית - דרך כוכבו: מטבע לשון בכל יום

דָּרַךְ כּוֹכָבוֹ

טקסט הא כיצד והכיתוב מטבע לשון בכל יום

הָא כֵּיצַד?

הוליך שולל - מטבע לשון בכל יום

הוֹלִיךְ שׁוֹלָל

הון תועפות - מטבע לשון בכל יום!

הוֹן תּוֹעָפוֹת

איור מטבע לשון "נופך"

הוֹסִיף נֹפֶךְ מִשֶּׁלּוֹ

הוצאת דיבה מטבע לשון בכל יום!

הוֹצָאַת דִּבָּה

הוקיר רגלו - מטבע לשון בכל יום!

הוֹקִיר רַגְלוֹ

היה בעוכריו מטבע לשון

הָיָה בְּעוֹכְרָיו

"היה לו לרועץ" - מטבע לשון בכל יום!

הָיָה לוֹ לְרוֹעֵץ, נֶהְפַּךְ לוֹ לְרוֹעֵץ

היינו הך - מטבע לשון בכל יום

הַיְנוּ הָךְ

הכצעקתה - מטבע לשון בכל יום!

הַכְּצַעֲקָתָהּ

הרהיב עוז - מטבע לשון בכל יום

הִרְהִיב עֹז

טקסט: ודוק והכיתוב מטבע לשון בכל יום

ודוק

טקסט: ויהי מה והכיתוב מטבע לשון בכל יום

וִיהִי מָה

ותו לא מטבע לשון בכל יום!

וְתוּ לָא

זאת אומרת

זאת אומרת

מטבע לשון בכל יום! זורים וזורעים

זָרַע אוֹר, זָרַע הֶרֶס, זָרָה מֶלַח, זָרָה חוֹל, מְזָרֶה אֵימָה

מטבע לשון בכל יום. חבר מרעים.

חֶבֶר מְרֵעִים או חֶבֶר מֵרֵעִים

מטבע לשון בכל יום - חדל אישים

חֲדַל אִישִׁים

חוכא ואטלולא. מטבע לשון בכל יום.

חוּכָא וְאִטְלוּלָא

טקסט חיים ארוכים והכיתוב מטבע לשון בכל יום

חַיִּים אֲרוּכִים

טבין ותקילין - מטבע לשון בכל יום

טָבִין וּתְקִילִין

טעות לעולם חוזר(ת) מתוך מטבעות לשון

טָעוּת לְעוֹלָם חוֹזֵר או חוֹזֶרֶת

"יצא בשן ובעין" - מטבע לשון בכל יום!

יָצָא בְּשֵׁן וָעַיִן

מטבע לשון בכל יום. יצא חוצץ.

יָצָא חוֹצֵץ

יצא לו מוניטין - מטבע לשון בכל יום

יָצָא לוֹ מוֹנִיטִין

יצא שכרו בהפסדו - מטבע לשון בכל יום

יָצָא שְׂכָרוֹ בְּהֶפְסֵדוֹ

יצא שמו למרחוק - מטבע לשון בכל יום

יָצָא שְׁמוֹ לְמֵרָחוֹק

ירד לטמיון - מטבע לשון בכל יום

יָרַד לְטִמְיוֹן

ישב על המדוכה מטבע לשון בכל יום!

יָשַׁב עַל הַמְּדוֹכָה

יישר כוח - מטבע לשון בכל יום

יִשַּׁר כּוֹחַ

יישרו את ההדורים מטבע לשון בכל יום!

יִשְּׁרוּ אֶת הַהֲדוּרִים

מטבע לשון בכל יום! כבבת עינו.

כְּבָבַת עֵינוֹ

איור מילולי: כה לחי - מטבע לשון בכל יום

כֹּה לֶחָי

כור מחצבתו מטבע לשון בכל יום

כּוּר מַחְצַבְתּוֹ

טקסט כחוט השני והכיתוב מטבע לשון בכל יום

כְּחוּט הַשָּׁנִי

כי האדם עץ השדה מטבע לשון בכל יום!

כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה

כיד המלך - מטבע לשון בכל יום!

כְּיַד הַמֶּלֶךְ

ניבים ממשתה היין מטבע לשון בכל יום!

כְּיַד הַמֶּלֶךְ, שׁוֹקֵט אֶל שְׁמָרָיו, חֹמֶץ בֶּן יַיִן, פָּתַח בְּכַד וְסִיֵּם בְּחָבִית

טקסט כמה שנאמר והכיתוב מטבע לשון בכל יום

כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר

מטבע לשון בכל יום! כפתור ופרח

כַּפְתּוֹר וָפֶרַח

לא בכדי - מטבע לשון בכל יום!

לֹא בִּכְדִי

לא מניה ולא מקצתיה מטבע לשון בכל יום!

לָא מִנֵּהּ ולָא מִקְּצָתֵהּ (לא מניה ולא מקצתיה)

לאל ידו - מטבע לשון בכל יום!

לְאֵל יָדוֹ

איור מטבע לשון "לאשורו"

לַאֲשׁוּרוֹ

לבלי חוק - מטבע לשון בכל יום!

לִבְלִי חֹק

לדידי מטבע לשון בכל יום!

לְדִידִי

להוותי - מטבע לשון בכל יום

לְהַוָּתִי

להחזיר עטרה ליושנה מטבע לשון בכל יום

לְהַחְזִיר עֲטָרָה לְיָשְׁנָהּ

לכל מאן דבעי מטבע לשון בכל יום!

לְכָל מַאן דְּבָעֵי

ללא חת - מטבע לשון בכל יום

לְלֹא חַת, לִבְלִי חַת

"למכביר" - מטבע לשון בכל יום!

לְמַכְבִּיר

למפרע מטבע לשון בכל יום!

לְמַפְרֵעַ

למשעי - מטבע לשון בכל יום

לְמִשְׁעִי

לעייפה - מטבע לשון בכל יום!

לַעֲיֵפָה

לִפְנַי וְלִפְנִים - מטבע לשון בכל יום

לִפְנַי וְלִפְנִים

טקסט: לקבוע מסמרות ולטעת מסמרות והכיתוב מטבע לשון בכל יום

לִקְבֹּעַ מַסְמְרוֹת, לָטַעַת מַסְמְרוֹת

לקמן להלן מטבע לשון בכל יום!

לקמן ולהלן

לשבר את האוזן

לשבר את האוזן

לשנס מותניים מטבע לשון בכל יום!

לשנס מותניים

לתלפיות - מטבע לשון בכל יום!

לְתַלְפִּיּוֹת

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא מטבע לשון בכל יום!

מֵאִיגָּרָא רָמָא לְבֵירָא עַמִּיקְתָא

מה אתה סח? מטבע לשון בכל יום!

מָה אַתָּה סָח?

מטבע לשון 'מודה על האמת'

מוֹדֶה עַל הָאֱמֶת

מורת רוח קורת רוח מטבע לשון בכל יום!

מורת רוח וקורת רוח

כיתוב: מלוא חופניים – מטבע לשון בכל יום!

מְלֹא חָפְנַיִם

מלא מפה אל פה מטבע לשון בכל יום!

מָלֵא מִפֶּה אֶל פֶּה

טקסט: מילה בסלע והכיתוב מטבע לשון בכל יום

מִלָּה בְּסֶלַע

איור מילולי - ממה נפשך - מטבע לשון בכל יום

מִמָּה נַפְשָׁךְ

מניה וביה מטבע לשון בכל יום!

מִנֵּהּ וּבֵהּ (מניה וביה)

טקסט: מצא חן ונשא חן והכיתוב מטבע לשון בכל יום

מָצָא חֵן ונָשָׂא חֵן

טקסט: מצח נחושה והכיתוב מטבע לשון בכל יום

מֵצַח נְחוּשָׁה