מטבעות לשון

העברית שלנו משופעת במאות רבות של מטבעות לשון, ואלו מְתבלים את לשוננו ומעניקים לה נופך מיוחד משלה. מובא כאן מבחר של מטבעות לשון עבריים בלוויית הסבר על משמעם ועל מקורם.

ראשיתו של מדור זה במיזם "מתעשרים בעברית – מטבע לשון בכל יום" שבו פרסמה המזכירות המדעית של האקדמיה את סיפוריהם של עשרות מטבעות לשון לקראת יום העברית תשע"ו.

הערה: המושג 'מטבע לשון' מכוון לצירוף (של מילים או של מילית ומילה) שיש לו משמעות שהיא יותר ממשמעות רכיביו, וכן לצירוף שאחת או יותר מן המילים שבו אינה משמשת עוד בלשוננו אלא בתוך הצירוף (כמו 'למגינת לבו'). בלשנים העוסקים בתחום זה מבחינים בדרגות של כבילות בין הרכיבים, ונוקטים מונחים כמו 'ניב', 'צירוף כבול', 'צֶרֶף' ו'אידיום'. כאן לא נכנסנו להבחנות הללו ולשאלת המינוח.

ראו עוד: להשתעשע במטבע, האיורים שלכםהצעות לפעילויות עם תלמידים.

אבני שפה

אֶבֶן שׁוֹאֶבֶת, אֶבֶן נֶגֶף, אֶבֶן בֹּחַן, כְּאֶבֶן שֶׁאֵין לָהּ הוֹפְכִין

אדרבה

אַדְּרַבָּה

מטבע לשון בכל יום! - אומר דורשני

אוֹמֵר דָּרְשֵׁנִי

איור מילולי - אור יקרות - מטבע לשון בכל יום

אוֹר יְקָרוֹת

איור מילולי - אור שבעת הימים - מטבע לשון בכל יום

אוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים

מטבע לשון בכל יום - אחרון אחרון חביב

אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן חָבִיב

כיתוב: מטבע לשון בכל יום – אין בו מתום

אֵין בּוֹ מְתֹם

אליה וקוץ בה - מטבע לשון בכל יום.

אַלְיָה וְקוֹץ בָּהּ

הכיתוב אורך רוח ומטבע לשון בכל יום!

אֹרֶךְ רוּחַ

בחסד

בְּחֶסֶד

בָּטֵל בְּשִׁשִּׁים

איור מילולי: בכי תמרורים - מטבע לשון בכל יום

בְּכִי תַּמְרוּרִים

איור מילולי - בלי מצרים - מטבע לשון בכל יום

בְּלִי מְצָרִים, לְלֹא מְצָרִים

מטבע לשון 'בן זקונים' עם כיתוב "מטבע לשון בכל יום!"

בֶּן זְקוּנִים (ובְנֵי נְעוּרִים)

מטבע לשון 'בִּן־לַיְלָה'

בִּן־לַיְלָה

בְּעֶטְיוֹ

בעליל - מטבע לשון בכל יום

בַּעֲלִיל

בעלמא

בְּעָלְמָא

בְּעִצּוּמוֹ

בשדות הבר

בַּר לֵבָב, מָה לַתֶּבֶן אֶת הַבַּר, בַּר הָכֵי, בַּר מִנַּן

בְּרֵישׁ גְּלֵי

בֵּרֵךְ עַל הַמֻּגְמָר

מטבע לשון בכל יום – ברכה לבטלה

בְּרָכָה לְבַטָּלָה

בשום שכל

בְּשׂוֹם שֶׂכֶל

דְּבָרִים בְּגוֹ

הכיתוב דג רקק - מטבע לשון בכל יום

דַּג רְקָק

תמונה מילולית - דרך כוכבו: מטבע לשון בכל יום

דָּרַךְ כּוֹכָבוֹ

טקסט הא כיצד והכיתוב מטבע לשון בכל יום

הָא כֵּיצַד?

איור מילולי - הוליך שולל - מטבע לשון בכל יום

הוֹלִיךְ שׁוֹלָל

הוֹן תּוֹעָפוֹת

איור מטבע לשון "נופך"

הוֹסִיף נֹפֶךְ מִשֶּׁלּוֹ

הוצאת דיבה

הוֹצָאַת דִּבָּה

הוֹקִיר רַגְלוֹ

היה בעוכריו מטבע לשון

הָיָה בְּעוֹכְרָיו

הָיָה לוֹ לְרוֹעֵץ, נֶהְפַּךְ לוֹ לְרוֹעֵץ

איור מילולי - היינו הך - מטבע לשון בכל יום

הַיְנוּ הָךְ

הַכְּצַעֲקָתָהּ

איור מילולי - הרהיב עוז - מטבע לשון בכל יום

הִרְהִיב עֹז

טקסט: ודוק והכיתוב מטבע לשון בכל יום

ודוק

טקסט: ויהי מה והכיתוב מטבע לשון בכל יום

וִיהִי מָה

ותו לא

וְתוּ לָא

מטבע לשון בכל יום! זורים וזורעים

זָרַע אוֹר, זָרַע הֶרֶס, זָרָה מֶלַח, זָרָה חוֹל, מְזָרֶה אֵימָה

מטבע לשון בכל יום. חבר מרעים.

חֶבֶר מְרֵעִים או חֶבֶר מֵרֵעִים

מטבע לשון בכל יום - חדל אישים

חֲדַל אִישִׁים

חוכא ואטלולא. מטבע לשון בכל יום.

חוּכָא וְאִטְלוּלָא

טקסט חיים ארוכים והכיתוב מטבע לשון בכל יום

חַיִּים אֲרוּכִים

איור מילולי - טבין ותקילין - מטבע לשון בכל יום

טָבִין וּתְקִילִין

טעות לעולם חוזר(ת) מתוך מטבעות לשון

טָעוּת לְעוֹלָם חוֹזֵר או חוֹזֶרֶת

יָצָא בְּשֵׁן וָעַיִן

מטבע לשון בכל יום. יצא חוצץ.

יָצָא חוֹצֵץ

יצא לו מוניטין - מטבע לשון בכל יום

יָצָא לוֹ מוֹנִיטִין

יצא שכרו בהפסדו - מטבע לשון בכל יום

יָצָא שְׂכָרוֹ בְּהֶפְסֵדוֹ

יצא שמו למרחוק - מטבע לשון בכל יום

יָצָא שְׁמוֹ לְמֵרָחוֹק

ירד לטמיון - מטבע לשון בכל יום

יָרַד לְטִמְיוֹן

מטבע לשון "ישב על המדוכה"

יָשַׁב עַל הַמְּדוֹכָה

יישר כוח - מטבע לשון בכל יום

יִשַּׁר כּוֹחַ

יישרו את ההדורים

יִשְּׁרוּ אֶת הַהֲדוּרִים

מטבע לשון בכל יום! כבבת עינו.

כְּבָבַת עֵינוֹ

איור מילולי: כה לחי - מטבע לשון בכל יום

כֹּה לֶחָי

כור מחצבתו

כּוּר מַחְצַבְתּוֹ

טקסט כחוט השני והכיתוב מטבע לשון בכל יום

כְּחוּט הַשָּׁנִי

כי האדם עץ השדה

כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה

כְּיַד הַמֶּלֶךְ

ניבים ממשתה היין

כְּיַד הַמֶּלֶךְ, שׁוֹקֵט אֶל שְׁמָרָיו, חֹמֶץ בֶּן יַיִן, פָּתַח בְּכַד וְסִיֵּם בְּחָבִית

טקסט כמה שנאמר והכיתוב מטבע לשון בכל יום

כְּמָה שֶׁנֶּאֱמַר

מטבע לשון בכל יום! כפתור ופרח

כַּפְתּוֹר וָפֶרַח

לֹא בִּכְדִי

לא מניה ולא מקצתיה

לָא מִנֵּיהּ ולָא מִקְצָתֵיהּ

לְאֵל יָדוֹ

איור מטבע לשון "לאשורו"

לַאֲשׁוּרוֹ

לִבְלִי חֹק

לדידי

לְדִידִי

להוותי - מטבע לשון בכל יום

לְהַוָּתִי

להחזיר עטרה ליושנה

לְהַחְזִיר עֲטָרָה לְיָשְׁנָהּ

לכל מאן דבעי

לְכָל מַאן דְּבָעֵי

איור מילולי - ללא חת - מטבע לשון בכל יום

לְלֹא חַת, לִבְלִי חַת

לְמַכְבִּיר

למשעי - מטבע לשון בכל יום

לְמִשְׁעִי

לַעֲיֵפָה

לִפְנַי וְלִפְנִים

לִפְנַי וְלִפְנִים

טקסט: לקבוע מסמרות ולטעת מסמרות והכיתוב מטבע לשון בכל יום

לִקְבֹּעַ מַסְמְרוֹת, לָטַעַת מַסְמְרוֹת

לקמן להלן

לקמן ולהלן

לְתַלְפִּיּוֹת

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

מֵאִיגָּרָא רָמָא לְבֵירָא עַמִּיקְתָא

מָה אַתָּה סָח?

מטבע לשון 'מודה על האמת'

מוֹדֶה עַל הָאֱמֶת

כיתוב: מלוא חופניים – מטבע לשון בכל יום!

מְלֹא חָפְנַיִם

טקסט: מילה בסלע והכיתוב מטבע לשון בכל יום

מִלָּה בְּסֶלַע

איור מילולי - ממה נפשך - מטבע לשון בכל יום

מִמָּה נַפְשָׁךְ

מניה וביה

מִנֵּיהּ וּבֵיהּ

טקסט: מצא חן ונשא חן והכיתוב מטבע לשון בכל יום

מָצָא חֵן ונָשָׂא חֵן

טקסט: מצח נחושה והכיתוב מטבע לשון בכל יום

מֵצַח נְחוּשָׁה

משא ומתן. מטבע לשון

מַשָּׂא וּמַתָּן

מִשְׁעֶנֶת קָנֶה רָצוּץ

מטבע לשון בכל יום – נחבא אל הכלים

נֶחְבָּא אֶל הַכֵּלִים

איור מילולי - ניטל עוקצו - מטבע לשון בכל יום

נִטַּל עֻקְצוֹ

text: Tzon Barzel

נִכְסֵי צֹאן בַּרְזֶל

נופת צופים, מטבעות לשון

נֹפֶת צוּפִים

נתלה באילן גבוה

נִתְלָה בְּאִילָן גָּבוֹהַּ

עלה בקנה אחד - מטבע לשון בכל יום

עָלָה בְּקָנֶה אֶחָד