מטבעות לשון

העברית שלנו משופעת במאות רבות של מטבעות לשון, ואלו מְתבלים את לשוננו ומעניקים לה נופך מיוחד משלה. מובא כאן מבחר של מטבעות לשון עבריים בלוויית הסבר על משמעם ועל מקורם.

רוב המטבעות התפרסמו במסגרת המיזם "מתעשרים בעברית – מטבע לשון בכל יום" לקראת יום העברית תשע"ו.

הערה: המושג 'מטבע לשון' מכוון לצירוף (של מילים או של מילית ומילה) שיש לו משמעות שהיא יותר ממשמעות רכיביו, וכן לצירוף שאחת או יותר מן המילים שבו אינה משמשת עוד בלשוננו אלא בתוך הצירוף (כמו 'למגינת לבו'). בלשנים העוסקים בתחום זה מבחינים בדרגות של כבילות בין הרכיבים, ונוקטים מונחים כמו 'ניב', 'צירוף כבול', 'צֶרֶף' ו'אידיום'. כאן לא נכנסנו להבחנות הללו ולשאלת המינוח.

ראו עוד: להשתעשע במטבע, האיורים שלכםהצעות לפעילויות עם תלמידים.

אבני שפה

אבן שואבת, אבן נגף, אבן בוחן, כאבן שאין לה הופכין

אדרבה

אַדְּרַבָּה

מטבע לשון בכל יום! - אומר דורשני

אוֹמֵר דָּרְשֵׁנִי

איור מילולי - אור יקרות - מטבע לשון בכל יום

אוֹר יְקָרוֹת

איור מילולי - אור שבעת הימים - מטבע לשון בכל יום

אוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים

מטבע לשון בכל יום - אחרון אחרון חביב

אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן חָבִיב

כיתוב: מטבע לשון בכל יום – אין בו מתום

אֵין בּוֹ מְתֹם

הכיתוב אורך רוח ומטבע לשון בכל יום!

אֹרֶךְ רוּחַ

בחסד

בחסד

בָּטֵל בְּשִׁשִּׁים

איור מילולי: בכי תמרורים - מטבע לשון בכל יום

בְּכִי תַּמְרוּרִים

איור מילולי - בלי מצרים - מטבע לשון בכל יום

בְּלִי מְצָרִים, לְלֹא מְצָרִים

מטבע לשון 'בן זקונים' עם כיתוב "מטבע לשון בכל יום!"

בן זקונים (ובני נעורים)

מטבע לשון 'בִּן־לַיְלָה'

בִּן־לַיְלָה

בְּעֶטְיוֹ

בעליל - מטבע לשון בכל יום

בַּעֲלִיל

בעלמא

בְּעָלְמָא

בְּעִצּוּמוֹ

בשדות הבר

בר לבב, מה לתבן את הבר, בר הכי, בר מִנַּן

בְּרֵישׁ גְּלֵי

בֵּרֵךְ עַל הַמֻּגְמָר

מטבע לשון בכל יום – ברכה לבטלה

בְּרָכָה לְבַטָּלָה

בשום שכל

בְּשׂוֹם שֶׂכֶל

דְּבָרִים בְּגוֹ

הכיתוב דג רקק - מטבע לשון בכל יום

דַּג רְקָק

תמונה מילולית - דרך כוכבו: מטבע לשון בכל יום

דָּרַךְ כּוֹכָבוֹ

טקסט הא כיצד והכיתוב מטבע לשון בכל יום

הא כיצד?

איור מילולי - הוליך שולל - מטבע לשון בכל יום

הוֹלִיךְ שׁוֹלָל

הוֹן תּוֹעָפוֹת

איור מטבע לשון "נופך"

הוֹסִיף נֹפֶךְ מִשֶּׁלּוֹ

הוצאת דיבה

הוֹצָאַת דִּבָּה

הוֹקִיר רַגְלוֹ

היה בעוכריו מטבע לשון

הָיָה בְּעוֹכְרָיו

הָיָה לוֹ לְרוֹעֵץ, נֶהְפַּךְ לוֹ לְרוֹעֵץ

איור מילולי - היינו הך - מטבע לשון בכל יום

הַיְנוּ הָךְ

הַכְּצַעֲקָתָהּ

איור מילולי - הרהיב עוז - מטבע לשון בכל יום

הִרְהִיב עֹז

טקסט: ודוק והכיתוב מטבע לשון בכל יום

ודוק

טקסט: ויהי מה והכיתוב מטבע לשון בכל יום

ויהי מה

ותו לא

וְתוּ לָא

מטבע לשון בכל יום! זורים וזורעים

זרע אור, זרע הרס, זרה מלח, זרה חול, מזרה אימה

מטבע לשון בכל יום - חדל אישים

חֲדַל אִישִׁים

חוכא ואטלולא

חוכא ואטלולא

טקסט חיים ארוכים והכיתוב מטבע לשון בכל יום

חַיִּים אֲרוּכִים

איור מילולי - טבין ותקילין - מטבע לשון בכל יום

טָבִין וּתְקִילִין

יָצָא בְּשֵׁן וָעַיִן

יצא לו מוניטין - מטבע לשון בכל יום

יָצָא לוֹ מוֹנִיטִין

יצא שכרו בהפסדו - מטבע לשון בכל יום

יָצָא שְׂכָרוֹ בְּהֶפְסֵדוֹ

יצא שמו למרחוק - מטבע לשון בכל יום

יָצָא שְׁמוֹ לְמֵרָחוֹק

ירד לטמיון - מטבע לשון בכל יום

יָרַד לְטִמְיוֹן

מטבע לשון "ישב על המדוכה"

יָשַׁב עַל הַמְּדוֹכָה

יישר כוח - מטבע לשון בכל יום

יִשַּׁר כּוֹחַ

יישרו את ההדורים

יִשְּׁרוּ אֶת הַהֲדוּרִים

כבבת עינו

איור מילולי: כה לחי - מטבע לשון בכל יום

כֹּה לֶחָי

כור מחצבתו

כור מחצבתו

טקסט כחוט השני והכיתוב מטבע לשון בכל יום

כחוט השני

כי האדם עץ השדה

כי האדם עץ השדה

כְּיַד הַמֶּלֶךְ

ניבים ממשתה היין

כיד המלך, שוקט אל שמריו, חומץ בן יין, פתח בכד וסיים בחבית

טקסט כמה שנאמר והכיתוב מטבע לשון בכל יום

כמה שנאמר

כַּפְתּוֹר וָפֶרַח

לֹא בִּכְדִי

לא מניה ולא מקצתיה

לָא מִנֵּיהּ ולָא מִקְצָתֵיהּ

לְאֵל יָדוֹ

איור מטבע לשון "לאשורו"

לַאֲשׁוּרוֹ

לִבְלִי חֹק

לדידי

לְדִידִי

להוותי - מטבע לשון בכל יום

לְהַוָּתִי

להחזיר עטרה ליושנה

להחזיר עטרה ליושנה

לכל מאן דבעי

לְכָל מַאן דְּבָעֵי

איור מילולי - ללא חת - מטבע לשון בכל יום

לְלֹא חַת, לִבְלִי חַת

לְמַכְבִּיר

למשעי - מטבע לשון בכל יום

לְמִשְׁעִי

לַעֲיֵפָה

לִפְנַי וְלִפְנִים

לִפְנַי וְלִפְנִים

טקסט: לקבוע מסמרות ולטעת מסמרות והכיתוב מטבע לשון בכל יום

לקבוע מסמרות ולטעת מסמרות

לקמן להלן

לקמן ולהלן

לְתַלְפִּיּוֹת

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

מֵאִיגָּרָא רָמָא לְבֵירָא עַמִּיקְתָא

מָה אַתָּה סָח?

מטבע לשון 'מודה על האמת'

מודה על האמת

טקסט: מילה בסלע והכיתוב מטבע לשון בכל יום

מילה בסלע

כיתוב: מלוא חופניים – מטבע לשון בכל יום!

מְלֹא חָפְנַיִם

איור מילולי - ממה נפשך - מטבע לשון בכל יום

מִמָּה נַפְשָׁךְ

מניה וביה

מִנֵּיהּ וּבֵיהּ

טקסט: מצא חן ונשא חן והכיתוב מטבע לשון בכל יום

מצא חן ונשא חן

טקסט: מצח נחושה והכיתוב מטבע לשון בכל יום

מֵצַח נְחוּשָׁה

משא ומתן. מטבע לשון

מַשָּׂא וּמַתָּן

מִשְׁעֶנֶת קָנֶה רָצוּץ

מטבע לשון בכל יום – נחבא אל הכלים

נֶחְבָּא אֶל הַכֵּלִים

איור מילולי - ניטל עוקצו - מטבע לשון בכל יום

נִטַּל עֻקְצוֹ

נתלה באילן גבוה

נתלה באילן גבוה

עלה בקנה אחד - מטבע לשון בכל יום

עָלָה בְּקָנֶה אֶחָד

איור מילולי: עמד בפרץ - מטבע לשון בכל יום

עָמַד בַּפֶּרֶץ

איור מטבע לשון "עצת אחיתופל"

עֲצַת אֲחִיתֹפֶל

עשה שמות - מטבע לשון בכל יום!

עָשָׂה שַׁמּוֹת

איור מילולי - פכים קטנים - מטבע לשון בכל יום

פַּכִּים קְטַנִּים

איור מטבע לשון "קב ונקי"

קַב וְנָקִי

מטבע לשון בכל יום – קוטל קנים

קוֹטֵל קָנִים