שמות ומשמעויות

רבים מתעניינים במשמעם של שמות פרטיים, במקורם, בהגייתם ובכתיבם התקני. במדור זה נספר את סיפוריהם של שמות עתיקים ושמות חדשים, שמות עבריים ושמות לועזיים בעלי זיקה לעברית, ונדון בכמה סוגיות כלליות הקשורות לשמות פרטיים.