ועד הלשון

ועד הלשון

זכרונות ועד הלשון

110 שנות מינוח עברי – בשנת תרע"ב (1912) החל ועד הלשון העברית להוציא את "זכרונות ועד הלשון". ומחברת הראשונה גם רשימת המונחים הראשונה: מונחי החשבון.
המשך קריאה >>

ועד הלשון

ועד הלשון העברית

ועד הלשון

חברי ועד הלשון

ועד הלשון

סיפורה של תמונה

התצליחו לזהות בתמונה את ביאליק ואת עגנון? תמונה חגיגית של חברי ועד הלשון לאחר ישיבה שנערכה בט"ז באדר א תרפ"ז, 18 בפברואר 1927.
המשך קריאה >>

ועד הלשון

מפעולות ועד הלשון

ועד הלשון

לקט תעודות

העלינו לעיון הציבור את החוברת "לקט תעודות" שיצאה בשנת תש"ל (1970), ובה מבחר מן התעודות החשובות לתולדות חידוש הדיבור העברי בארץ ולתולדות ועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית.
המשך קריאה >>