מאמרים מאת אבנר הולצמן

סמליל אקדמיה

חיי הלשון בספרות העברית

אקדם 70, תמוז תשפ"ב – יולי 2022

דברים שנשא פרופ' אבנר הולצמן בכינוס המדעי הבין־לאומי המקוון "העברית החדשה: תמונת מצב" שהתקיים באדר א' תשפ"ב (מארס 2022).
המשך קריאה >>