מאמרים מאת אליקים וייסברג

תלמיד חכם – תלמיד או חכם?

לשוננו לעם מב, ה (תשנ"א), עמ' 191–193

בצירוף תלמיד חכם האם "חכם" שם תואר הוא (תלמיד שהוא חכם) או סומך: תלמיד של חכם? ואם אדם גדול וחכם הוא, מה מקומו של "תלמיד" המביע פחיתות כבוד?
המשך קריאה >>