מאמרים מאת גבריאל בירנבאום

צילום של אסתר גולדנברג

אסתר גולדנברג – לזכרה

דברי זיכרון מאת גבריאל בירנבאום, אקדם 73, תשפ"ג – 2023

"לא נבראו הלשונות אלא כדי שלא יבינו בני אדם זה את זה" איור ש"י עגנון וציטוט מתמול שלשום

הערות על לשונו של עגנון אגב קריאה ב"תמול שלשום"

אקדם 63, שבט תשע"ט

אגב קריאה ביצירתו של עגנון עוררו את תשומת ליבו של כותב המאמר כמה עניינים לשוניים.
המשך קריאה >>

דתי, חילוני וחוזר בתשובה

לשוננו לעם מח, ד (תשנ"ז), עמ' 170–173

בעקבות בקשה שהגיעה לאקדמיה לקבוע מחדש את גדרי המשמעות של המושגים שבכותרת ולהחליף את מקצתם מסביר כותב המאמר כי משמעותה של מילה אינה אלא זו שמקנים לה דוברי השפה, ואין מקום שהאקדמיה תתערב בכך.
המשך קריאה >>

מקומה של הכוונת לשון בימינו

ספר רפאל ניר: מחקרים בתקשורת, בבלשנות ובהוראת הלשון, תש"ס, עמ' 334–349

המחבר עוסק ביחס שבין הבלשנות כמדע טהור ובין הנורמטיביזם, ומציע את המושג 'נורמטיביזם מפוכח'.
המשך קריאה >>