מאמרים מאת יעקב מנצור

יעקב מנצור

הערות לשון, משלבים ולהגים בספרו של אלי עמיר 'אהבת שאול'

לשוננו לעם נ, ב (תשנ"ט), עמ' 80–92

בחודש טבת תש"ף (ינואר 2020) הלך לעולמו חבר האקדמיה וחוקר הלשון העברית והערבית היהודית פרופ' יעקב מנצור. לזכרו מתפרסם המאמר פרי עטו.
המשך קריאה >>