מאמרים מאת עפרה תירוש־בקר

המרכיב העברי בערבית היהודית

לשוננו לעם מ–מא, קובץ לשנת הלשון (תש"ן), עמ' 331–337

בחינת היסודות העבריים שבערבית היהודית תורמת תרומה חשובה לחקר העברית ותולדותיה, כי חלקם משקפים צורות הגייה קדומות.
המשך קריאה >>