מאמרים מאת שמא יהודה פרידמן

הריבוי "עולמים" / "עולמות"

מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית, תשע"ד

בלשון חז"ל יש שתי צורות רבים למילה 'עולם': עולמים ועולמות. המאמר מתחקה על החוקיות בשימוש שתי הצורות ובוחן אם מדובר בבידול משמעות או בהתניה תחבירית.
המשך קריאה >>