פרס על שם עוזי רמון לעובדי מחקר מצטיינים לשנת תשע"ה

הפרס על שם עוזי רמון הוענק לראשונה בשנת תשע"ה (ג' בניסן תשע"ה) לד"ר אליהו (אלכסיי) יודיצקי ממפעל המילון ההיסטורי ולתמר קציר (כץ) מן המזכירות המדעית.

פרופ' משה בר־אשר וד"ר אלכסיי יודיצקי

פרופ' משה בר־אשר וד"ר אלכסיי יודיצקי

פרופ' משה בר־אשר ותמר קציר

פרופ' משה בר־אשר ותמר קציר

נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר פתח את האירוע בדברי זיכרון לעוזי רמון, שנפל במלחמת ששת הימים במבואות יריחו. ד"ר יודיצקי הרצה על קריאות חדשות במגילת פשר בראשית א, השופכות אור חדש על קטעים שעד כה כנראה לא פוענחו נכונה. תמר קציר דנה במילים רחוקות במוצאן שנתקרבו בתודעת הדוברים ולא פעם חלים חילופים ביניהן, כגון ציתות וציטוט, אמונה תפלה ואמונה טפלהמשיכת מכחול ומשיחת מכחול ועוד (התייחסויות נרחבות לצמדי מילים אלו ואחרים מתפרסמות באתר האקדמיה במרשתת).

פרופ' משה בר־אשר וד"ר מירה רמון־וייט.

פרופ' משה בר־אשר וד"ר מירה רמון־וייט.

במעמד הפרס הוענקה תעודת עמיתת כבוד לד"ר מירה רמון־וייט.

עובד מפעל המילון אלנתן חן ניגן בעוּד ושר שיר פרסי עתיק.

את האירוע הנחתה ד"ר קרן דובנוב מן המזכירות המדעית.