סיפורה של תמונה

יושבים (מימין לשמאל): יוסף בר"נ מיוחס, יהודה גור, אהרון מאיר מאזיא, יצחק ליב גולדברג, דוד ילין, אליעזר מאיר ליפשיץ, מרדכי אזרחי, אברהם אברונין. עומדים: אריה סמיאטיצקי, דוד שמעוני, יעקב פיכמן, שמואל יוסף עגנון, חיים נחמן ביאליק, שמחה בן ציון, שמחה אסף, שמואל איזנשטדט, אברהם צרוני, ישראל אהרוני, נתן שפריס.

יושבים (מימין לשמאל): יוסף בר"נ מיוחס, יהודה גור, אהרון מאיר מאזיא, יצחק ליב גולדברג, דוד ילין, אליעזר מאיר ליפשיץ, מרדכי אזרחי, אברהם אברונין. עומדים: אריה סמיאטיצקי, דוד שמעוני, יעקב פיכמן, שמואל יוסף עגנון, חיים נחמן ביאליק, שמחה בן ציון, שמחה אסף, שמואל איזנשטדט, אברהם צפרוני, ישראל אהרוני, נתן שפריס. צילום: אברהם סוסקין.

תמונה חגיגית זו של חברי ועד הלשון הופיעה בספרו של פרופ' שמואל איזנשטדט עם זיהוי האנשים אך ללא תאריך. לפי הרכב האנשים אפשר היה לשער שמדובר בסוף שנות העשרים של המאה העשרים. ואכן בזיכרון דברים של ישיבת הוועד מיום י"ב באדר שני תרפ"ז, 16 במארס 1927, נזכר התצלום כסעיף בסוף המסמך:

צלום חברי הועד
את הצלום הכללי של חברי ועד הלשון, שנעשה בשעת הישיבה המלאה בתל אביב אפשר להשיג במשרד הועד או אצל הצלם ה' סוסקין בתל אביב, רחוב הרצל. מחיר כל תמונה 10 גרוש.

"הישיבה המלאה" הנזכרת נערכה בט"ז באדר א תרפ"ז, 18 בפברואר 1927, ואכן משתתפיה כולם נראים בתצלום זה.