הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל (תשנ"ג–תשס"ג, 1993–2003)

הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל הוקמה בשנת תשנ"ג (1993) במטרה להכין רשימה מעודכנת של שמות צמחי הארץ. בוועדה כיהנו בוטנאים מן האוניברסיטאות ומן החברה להגנת הטבה ונציגי האקדמיה ללשון העברית.

על עבודת הוועדה

הוועדה התכנסה לשמונים וחמש ישיבות משנת תשנ"ג ועד שנת תשס"ג (2002), ודנה בשמות צמחי הבר של ארץ ישראל שהתפרסמו ב־Flora Palaestina (בשנים 1986-1966) ובמגדירים של מ' זהרי (1989) ושל נ' פיינברון וא' דנין (1991) וברשימת צמחי ישראל בהוצאת רת"ם והעשבייה (1987). בעיקר נדרשה הוועדה להכריע בין שמות שמגדירי הצמחים חלוקים בהם, לקבוע שמות עבריים בִּמקום שמות לועזיים קשים להגייה, לשרש שגיאות ולתת שמות לצמחים חדשים. עניין רב היה במציאת שמות עבריים מן הספרות העברית העתיקה ובניסיון לגאול אותם. קפדנות ניכרה בסוגיות דקדוקיות שעלו בדיוני הוועדה, ואלה הועברו לוועדת הדקדוק של האקדמיה והוכרעו בה ואחר כך במליאת האקדמיה.

חברי הוועדה

אנשי המקצוע

 • פרופ' קלרה חן (ז"ל), האוניברסיטה העברית (יושבת ראש הוועדה עד שנת תשנ"ח)
 • ד"ר מיכאל אבישי, הגן הבוטני האוניברסיטאי
 • עזריה אלון (ז"ל), החברה להגנת הטבע
 • פרופ' אבינועם דנין (ז"ל), האוניברסיטה העברית
 • ד"ר דוד הלר, האוניברסיטה העברית
 • עופר כהן, החברה להגנת הטבע
 • פרופ' מרדכי כסלו, אוניברסיטת בר־אילן (יושב ראש הוועדה מקיץ תשנ"ח)
 • מיכה לבנה (ז"ל), החברה להגנת הטבע
 • פרופ' עוזי פליטמן, האוניברסיטה העברית (פרש מן הוועדה בשנת תשנ"ט)
 • ד"ר אוֹרי פרגמן, האוניברסיטה העברית והגן הבוטני האוניברסיטאי (מתשנ"ט);

נציגי האקדמיה

 • פרופ' דוד טלשיר
 • פרופ' יהודה פליקס (ז"ל)
 • פרופ' גד בן־עמי צרפתי (ז"ל)
 • פרופ' אלישע קימרון (מתשנ"ט)
 • אמנון שפירא (עד תשנ"ה).

מזכירת הוועדה רונית גדיש.

תרמו לוועדה אנשי מקצוע נוספים שהעירו על הרשימה וכן חברי האקדמיה.

אישור הרשימה

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בשני חלקים: חלק א (משפחת השבטבטיים עד משפחת הסוככיים) בישיבתה ה־249 ביום כ"ט במרחשוון תש"ס, 8 בנובמבר 1999; חלק ב (משפחת האברשיים עד משפחת הסחלביים) בישיבתה ה־271 ביום כ' באדר שני תשס"ג, 24 במארס 2003.

רשימת שמות צמחי ארץ ישראל היא המשך לפרסומי ועד הלשון העברית: רשימה של כשבעים שמות שפורסמה ב"זכרונות ועד הלשון" משנת תרע"ג (1913), "ילקוט הצמחים" משנת תר"ץ (1930), "צמחי ארץ ישראל – שמות המשפחות והסוגים" משנת תש"ו (1946).

הרשימה מפורסמת באתר מונחי האקדמיה.