ועדות מינוח מקצועיות שפעלו בעבר

הוועדה למונחי ארכיונאות (תשע"ז–תשפ"ג, 2017–2023)

הוועדה למונחי ארכיונאות הוקמה ביוזמת הנהלת האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע במטרה להעמיד רשימת מונחי ארכיונאות עדכנית בעברית, אשר תיכלל במילון הרב־לשוני הבין־לאומי של מועצת הארכיונים העליונה.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי בריאות הציבור (תשע"ד–תשפ"ג, 2012–2023)

הוועדה שמה לה למטרה להסדיר את המינוח העברי בתחום בריאות הציבור. הוועדה עסקה במונחי אפידמיולוגיה, במונחים כלליים בבריאות הציבור, במונחים בנושאי תזונה, פעילות גופנית, מניעת תחלואה, בריאות בקהילה ועוד. כן נדונו מונחי עישון.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי שיווק ופרסום (תשע"ט–תשפ"ג, 2018–2023)

הוועדה למונחי שיווק ופרסום הוקמה במטרה להעמיד לרשות העוסקים במקצועות השיווק והפרסום ולרשות הציבור הרחב חלופות עבריות למונחים הלועזיים הרווחים המשמשים בתחומים אלו.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי מדע המדינה (תשע"ג–תשפ"ב, 2013–2022)

הוועדה קמה ביוזמת נדיר צור ז"ל במטרה להעמיד לרשות העוסקים בתחום חלופות עבריות למונחים הלועזיים הרווחים. הוועדה פעלה בשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי משפט (תש"ן–תשע"ט, 1989–2019)

הוועדה למונחי המשפט דנה תחילה במונחי הדין הפלילי. לאחר מכן פנתה הוועדה לעסוק בתחומים הרבים והמגוונים של המשפט האזרחי.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי אופנה (תשע"ו–תשע"ז, 2015–2017)

הוועדה למונחי גאוגרפיה אנושית (תשס"ה–תשע"ז, 2005–2017)

הוועדה הכינה מילון מעודכן ועכשווי בתחום הגאוגרפיה האנושית. תחום רחב זה כולל מגוון שדות ועולמות ידע: גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה פוליטית, גאוגרפיה כלכלית, שימושי קרקע, נוף וסביבה, פילוסופיה ומתודולוגיה גאוגרפית ועוד.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי טכנולוגיית המידע (תשל"ז–תשע"ו, 1977–2016)

הוועדה למונחי טכנולוגיית המידע היא ועדת תקינה של מכון התקנים הישראלי. היא שוקדת על הכנת סדרת התקנים הישראליים ת"י 1080 – הלוא הם רשימות של מונחי טכנולוגיית המידע. הוועדה פעלה בשיתוף פעולה עם האקדמיה ללשון העברית.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי ביטוח (תשס"ג–תשע"ז, 2003–2016)

הוועדה למונחי הביטוח של האקדמיה פעלה בחסות איגוד חברות הביטוח בישראל והתאחדות חברות לביטוח חיים. הוועדה דנה במונחים מענפי הביטוח השונים, כגון ביטוח כללי, ביטוח ימי, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, פנסייה וחיסכון ארוך טווח, ביטוח משנה, אקטואריה ועוד.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי סוציולוגיה (תשנ"ג–תשע"ו, 1993–2015)

הוועדה הוקמה בשיתוף האגודה הסוציולוגית הישראלית ופעלה באוניברסיטת חיפה. הוועדה הכינה מילון ובו כ־1,900 מונחים במגוון תחומים: משפחה, בריאות, ארגונים, קבוצות אתניות, הרעיון השיתופי, תנועות חברתיות ותאוריה סוציולוגית.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי רפואה (תשס"ג–תשע"ד, 2003–2014)

הוועדה למונחי רפואה קובעת מונחים במקצועות הרפואה שטרם נידונו בוועדות הקודמות לה, במטרה להעמיד חלופות עבריות לרשות המתעניינים בתחומי הרפואה.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי תחבורה ימית: כלי שיט קטנים ומעגנות (תשס"ב–תשע"ג, 2002–2013)

הוועדה הוקמה כתת־ועדה של הוועדה למונחי תחבורה ימית, והכינה רשימה הכוללת מונחים מתחום התחבורה הימית הכללית ומונחים ייחודיים לכלי שיט קטנים ומעגנות.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי תקשורת ההמונים (תשס"ט–תשע"ב, 2009–2012)

הוועדה למונחי תקשורת ההמונים דנה במונחים מתחומי העיתונות הכתובה, העיתונות המקוונת, הרדיו, הטלוויזיה והקולנוע.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי תחבורה יבשתית (תשנ"ה–תשע"ב, 1995–2012)

בעקבות פנייתו של שר התחבורה ישראל קיסר לאקדמיה ללשון העברית הוחלט להקים את הוועדה למונחי תחבורה. הוועדה פעלה באמצעות תת־ועדות לפי ענפי התחבורה: תחבורה יבשתית, תחבורה אווירית ותחבורה ימית.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי איכות הסביבה (תשנ"ח–תשע"ג, 1998–2012)

הוועדה למונחי איכות הסביבה בשיתוף מכון התקנים הישראלי פעלה ביחידת העריכה וההוצאה לאור במכון התקנים. הוועדה הכינה שתי רשימות מונחים: מונחי איכות הסביבה (תשע"א) ומונחי הדברה (תשע"ג).
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי היין (תשס"ז–תשע"ב, 2007–2011)

בוועדה למונחי היין השתתפו ייננים, עיתונאים המסקרים את תחום היין ואנשי אקדמיה בתחום החקלאות המתמחים בגידול גפנים וביין, ונציגי האקדמיה ללשון העברית. הוועדה הכינה רשימה של כ־220 מונחים.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי ביולוגיה (תשמ"ד–תשס"ט, 1984–2009)

הוועדה למונחי ביולוגיה כללית עמלה שנים רבות על הכנת מילון מקיף המחזיק כ־2,700 מונחים שנאספו משני מונחים לביולוגיה כללית באנגלית וממקורות נוספים.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי ספרות (תשס"ג–תשס"ח, 2003–2008)

הוועדה למונחי הספרות שחברו בה אנשי ספרות בכירים וחברי האקדמיה ללשון העברית הכינה מילון בן שלושה פרקים: (א) הסיפורת, (ב) השירה, (ג) שירה ופיוט בימי הביניים.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי הבנקאות ושוק ההון (תשנ"ג–תשס"ו, 1993–2006)

בוועדה למונחי שוק ההון והבנקאות חברו בכירים בתחום ובראשם גדעון להב, יו"ר הוועדה, וחברים מן האקדמיה ללשון העברית. בתריסר שנות עבודת הוועדה הוכנו שלושה פרקים של רשימות מונחים, ואלה אוחדו למילון מונחים מקיף.
המשך קריאה >>

הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל (תשנ"ג–תשס"ג, 1993–2003)

הוועדה שמה לה למטרה להכין רשימה מעודכנת של שמות צמחי הארץ. בוועדה כיהנו בוטנאים מן האוניברסיטאות ומן החברה להגנת הטבה ונציגי האקדמיה ללשון העברית והיא קיימה שמונים וחמש ישיבות.
המשך קריאה >>