הוועדה למונחי ספרות (תשס"ג–תשס"ח, 2003–2008)

הוועדה למונחי הספרות הוקמה באביב תשס"ג (2003).

חברי הוועדה

פרופ' שמעון זנדבנק (יו"ר), פרופ' שולמית אליצור, ד"ר עמינדב דיקמן, פרופ' גבריאל צורן, ד"ר אריאל הירשפלד, פרופ' משה רון, פרופ' מנחם ברינקר ז"ל, ד"ר פנינה שירב, פרופ' רות גינזבורג, פרופ' שלומית רמון־קינן. מזכירת הוועדה: צביה זמירי.

על עבודת הוועדה

הוועדה דנה בשלושה פרקים: (א) הסיפורת, (ב) השירה, (ג) שירה ופיוט בימי הביניים.

את המצע למונחי הסיפורת הכינו רות גינזבורג ומשה רון, והם אף צירפו למונחים הגדרות והערות.

אישור המילון

שלושת פרקי המילון אושרו במליאת האקדמיה ביום י"ז במרחשוון תשס"ח, 29 באוקטובר 2007 (ישיבה 298). השלמות ועדכונים למונחים אחדים אושרו ביום י"ב במרחשוון תשס"ט, 10 בנובמבר 2008 (ישיבה 305).

הרשימות "הסיפורת" ו"השירה" פורסמו באתר מונחי האקדמיה.
הרשימה השלישית "שירה ופיוט בימי הביניים" טרם התפרסמה.