הוועדה למונחי ביולוגיה (תשמ"ד–תשס"ט, 1984–2009)

הוועדה למונחי ביולוגיה כללית כוננה בסוף שנת תשמ"ד (1984) ופעלה באקדמיה עד שנת תשס"ט (2009).

חברי הוועדה

 • פרופ' יונה סלע – יושב ראש הוועדה
  פרופ' תאודור דישון ז"ל (עד תשמ"ו)
 • הבוטנאית פרופ' קלרה חן ז"ל (עד תשנ"ח)
 • אברהם אמיר, לשעבר המפקח־המרכז על הוראת הביולוגיה במשרד החינוך
 • פרופ' עוזי פליטמן (להוציא את השנים תשנ"ד–תשס"א)
 • פרופ' יוסף הלר (משנת תשס"א)
 • פרופ' זאב ארד (תשס"ה–תשס"ו).

מן האקדמיה ללשון העברית

 • שושנה בהט ז"ל (מפרישתה ממזכירות הוועדה ועד מותה בשנת תשנ"ה)
 • אמציה פורת (עד תשס"ה)
 • פרופ' יהודה פליקס ז"ל (עד תשנ"ט)
 • פרופ' גד בן־עמי צרפתי ז"ל (עד תשס"ו)
 • פרופ' שמואל פסברג (משנת תשס"ה)
 • אמנון שפירא (עד תשנ"ה)

מזכירת הוועדה עד שנת תשנ"ב שושנה בהט ז"ל; משנת תשנ"ג רונית גדיש.

על עבודת הוועדה

בראשית דרכה תרגמה הוועדה את המילון A Dictionary of Biology מאת M. Abercrombie, C.J. Hickman & M.L. Johnson (מהדורת 1957). בשנת תשמ"ט שלחה הוועדה את רשימת המונחים שנדונה עד אז (אותיות A-L) לאנשי מקצוע ולחברי האקדמיה ללשון העברית לשם קבלת הערות. לאחר שהסתיימה מלאכת התרגום של המילון הנזכר, דנה הוועדה במונחים רבים נוספים מן המילון Biology Terms מאת E. Lawrence  (מהדורה 11).

בשנת תש"ס נשלחה רשימה ובה 2,300 מונחים לחוות דעתם של אנשי מקצוע ושל חברי האקדמיה ללשון העברית. התקבלו הערותיהם של פרופ' עמרם אשל, פרופ' דן גראור, פרופ' דוד וול, פרופ' יורם יום טוב, פרופ' יצחק צושניאק ופרופ' דני סגל מאוניברסיטת תל אביב; פרופ' אבינעם אדם, ענת גפני, אילנה גרדי ז"ל, ד"ר שרה וייסנברג, ד"ר רויטל לביא, ד"ר יואל קלמס ושלומית רז מן האוניברסיטה הפתוחה; ד"ר אהוד אחישר ממכון ויצמן; פרופ' אהרן אורן, פרופ' חפציבה איל־גלעדי, פרופ' יוסף גיל, פרופ' יוסף הלר, פרופ' יעקב וַרמן ז"ל, פרופ' צבי זקס, ד"ר עודד כאנר, עדנה כהן, פרופ' א"מ מאיר, פרופ' הנייריך מנדלסון, אריאל צ'יפמן, פרופ' נתן צתרי ז"ל ופרופ' דב קולר ז"ל מן האוניברסיטה העברית; פרופ' שרגא אירמאי ז"ל חבר האקדמיה ללשון העברית.

בשנת תשס"א חודשה עבודת הוועדה, נדונו ההערות שהתקבלו ונוספו עוד מונחים רבים שהציעו חברי הוועדה – בעיקר בתחום הגנטיקה, האקולוגיה והאבולוציה.

בשלב זה נעזרה הוועדה בעצותיהם והערותיהם של פרופ' אשר אורנוי, ליאור גולגר, פרופ' יהודה ורנר, ד"ר רחל נחושתאי, פרופ' ג'ף קמחי, פרופ' חרמונה שורק, ובתחום הנירולוגיה – פרופ' רמי רחמימוב ז"ל, פרופ' שרה בן־אור, פרופ' אילון ועדיה, פרופ' יואל יערי וד"ר הלינה מאירי.

אישור המילון

בשנת תשס"ט סיימה הוועדה את קריאת המונחים, והגישה את המילון ובו כ־2,700 מונחים לאישור ועדת המינוח המרכזית של האקדמיה. לקראת הדיון בוועדת המינוח המרכזית התקבלו הערות על הרשימה של חברי ועדת המינוח, של אמנון שפירא, איש מכון התקנים, ושל עובדי המזכירות המדעית מלכה זמלי ודורון יעקב.

המילון אושר במליאת האקדמיה בישיבה 309 ביום ז' בתמוז תשס"ט, 29 ביוני 2009.

המילון פורסם באתר מונחי האקדמיה.

בשנת תשפ"ג (2023) יצא המילון לאור בדפוס (עם כמה תיקונים) במהדורה מצומצמת.