הוועדה למונחי תחבורה יבשתית (תשנ"ה–תשע"ב, 1995–2012)

בשנת תשנ"ה (1995) כוננה האקדמיה ללשון העברית ועדה למונחי תחבורה, בעקבות פנייתו של שר התחבורה דאז, ישראל קיסר. הוועדה החלה את עבודתה בישיבה חגיגית במשכן הכנסת בהשתתפות שר התחבורה ובכירי משרדו, נשיא האקדמיה משה בר־אשר, נציגי ענפי התחבורה וחברים מן האקדמיה. בישיבות עבודה שהתקיימו לאחר מכן הוסכם לפעול באמצעות תת־ועדות לפי ענפי התחבורה: תחבורה יבשתית, תחבורה אווירית ותחבורה ימית.

על עבודת הוועדה למונחי תחבורה יבשתית

בתחום התחבורה היבשתית נדונו כמה רשימות: (א) מונחי תחבורה מסילתית – כ־600 מונחים שנבחרו מתוך רשימה שהכין ארנסט ענבל ז"ל; הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בז' בטבת תשנ"ח (5 בינואר 1998; ישיבה רל"ח). (ב) מונחי תכנון תנועה, רִמזוּר ומהירות – כ־350 מונחים; הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בכ' באדר ב' תש"ס (27 במארס 2000, ישיבה רנ"ג) ובט"ו במרחשוון תשס"א (13 בנובמבר 2000, ישיבה רנ"ד). (ג) מונחי תכן דרכים, צמתים ומחלפים – כ־250 מונחים; הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ביום כ' באדר ב' תשס"ג (24 במארס 2003, ישיבה רע"א).

עם תום הדיונים ברשימות הללו יזמו אנשי המקצוע הפקת מילון בדפוס המבוסס על רשימות המונחים שאושרו. המונחים למילון נאספו מן הרשימות האלה: המילון למונחי הנדסת דרכים (תש"ן), תחבורה מסילתית (תשנ"ח), תחבורה יבשתית (תש"ס–תשס"א ותשס"ג). עוד הוחלט להשלים את הרשימה ולהוסיף מונחים בעיקר מן התחומים האלה – ניטול ומטען, מיתון תנועה, מעקי בטיחות, מונחי רכב (שיש להם חשיבות בהנדסת תנועה ובתכנון תחבורה). במהלך הכנת המילון הושלמו ועודכנו ההגדרות למונחים ונוספו הערות מבהירות לפי שיקול דעתם של אנשי המקצוע.

הרשימה שהתקבלה כללה כ־1,800 מונחים ובהם כ־400 מונחים חדשים או שחל בהם שינוי. הרשימה המלאה אושרה במליאת האקדמיה ביום י"ג בסיוון תשס"ח (16 ביוני 2008, ישיבה ש"ד).

חברי הוועדה

אנשי המקצוע

 • סימונה גולדנברג (משרד התחבורה) – יושבת ראש הוועדה
 • יעקב אבוטבול (רכבת ישראל)
 • גד בכרך (המכון הישראלי לתכנון ומחקר תחבורה)
 • פנחס בן־שאול (משרד התחבורה ורכבת ישראל)
 • תומר גודוביץ' (אוניברסיטת תל אביב)
 • דורון יזרעאלי ז"ל (רכבת ישראל)
 • דן לינק (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים)
 • רפי מלצר (קואפרטיב דן)
 • בנימין פרישר (הטכניון)
 • ישעיהו רונן (משרד התחבורה).

חברי האקדמיה

 • אהרן אמיר ז"ל
 • אברהם יבין
 • קציעה כ"ץ.

מזכירת הוועדה: צביה זמירי.

עוד תרמו לעבודת הוועדה מקרב אנשי המקצוע: אילון אורון, אודי אפרת, דורון בלשה, יורם בן יעקב, יאיר ברק, דן גולדנברג, אריאלה דאור, גדעון השמשוני, קובי וטנברג, שמחה ניר, מתיה עינב, אילן פלקוב, אבישי צדר, בקי שליסלברג, נתן תומר.

הכנת המילון ופרסומו

חברי הצוות להכנת המילון המודפס: פנחס בן־שאול (יושב ראש), סימונה גולדנברג, דן לינק.

הערות רבות וחשובות העירו חברי האקדמיה שרגא אירמאי ז"ל ושמואל פסברג, חבר ועד המינוח לשעבר אמנון שפירא, עובדות האקדמיה רונית גדיש ומלכה זמלי.

המילון יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשע"ב – 2012.

המילון מפורסם גם באתר מונחי האקדמיה.