הוועדה למונחי תקשורת ההמונים (תשס"ט–תשע"ב, 2009–2012)

הוועדה למונחי התקשורת הוקמה בשנת תשס"ט (2009) וסיימה את עבודתה עם אישור המילון במליאת האקדמיה בשנת תשע"ב (2012).

חברי הוועדה

 • רפאל ניר (יושב ראש במשותף)
 • רוביק רוזנטל (יושב ראש במשותף)
 • בניה בן־נון (טלוויזיה)
 • גדי להב (עיתונות מקוונת)
 • איזי מן (רדיו)
 • משה נגבי
 • דני רובינשטיין
 • ענר פרמינגר (קולנוען ומרצה לקולנוע)
 • נילי עדן (יועצת לשון בערוץ 1)
 • רותי ספירו (יועצת לשון בערוץ 2)
 • חברת האקדמיה הסופרת גיל הראבן (בשנה הראשונה)
 • חבר האקדמיה אבי הורביץ (בשנה האחרונה)
 • עובד האקדמיה דורון רובינשטיין
 • צופי ליבוביץ' (יועצת לשון ברדיו ברשות השידור, בשנה האחרונה)

מרכזת הוועדה: צביה זמירי (המזכירות המדעית, האקדמיה ללשון העברית).

על עבודת הוועדה

הוועדה קבעה מונחים בארבעה תחומים: עיתונות כתובה; עיתונות מקוונת; רדיו; טלוויזיה וקולנוע. בשלושת התחומים הראשונים החליטה הוועדה לכלול רק את המונחים המרכזיים והרווחים ביותר בשימוש. בפרק הרביעי הורחבה הרשימה לכ־300 מונחים, ובהם מונחים מקצועיים רבים מתחום הצילום.

את רשימת המונחים בתחום העיתונות הכתובה וכן את ההגדרות למונחים הכין רוביק רוזנטל. את רשימת המונחים בתחום העיתונות המקוונת וכן את ההגדרות למונחים הכין גדי להב. את רשימת המונחים בתחום הרדיו וכן את ההגדרות למונחים הכין איזי מן בעזרת רוביק רוזנטל.

את רשימת המונחים בתחום הטלוויזיה והקולנוע וכן את ההגדרות למונחים הכינו ענר פרמינגר ובניה בן־נון. הדיון ברשימה זו היה בשלב הראשון במסגרת של תת־ועדה בהשתתפות פרופ' רפאל ניר, פרופ' ענר פרמינגר, בניה בן־נון, נילי עדן ורותי ספירו. עוד השתתפו מדי פעם חברים אחרים ממליאת הוועדה: גיל הראבן, דני רובינשטיין ומשה נגבי.

אישור המילון

הוועדה פרסמה את הרשימות לביקורת הציבור ב"עין השביעית", וקיבלה הערות על המונחים מחברי האקדמיה ללשון העברית ומאנשי מקצוע רבים.

לאחר הדיון בהערות וגיבוש הרשימה הסופית הוגש המילון לוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה ונדון בשתי ישיבות (תמוז תשע"א, יולי 2011; כסלו תשע"ב, דצמבר 2011). המילון נדון ואושר במליאת האקדמיה בז' בטבת תשע"ב, 2 בינואר 2012 (ישיבה שכג). מונחים אחדים אושרו בישיבת המליאה ביום כ"ז במרחשוון תשע"ג, 12 בנובמבר 2012 (ישיבה שכח).

טובה שטראוס שרברין ערכה את המילון לפרסום באתר "מונחי האקדמיה" והעירה הערות חשובות על המונחים באנגלית ועל מקצת ההגדרות.

המילון למונחי תקשורת ההמונים מפורסם באתר מונחי האקדמיה.