הוועדה למונחי תחבורה ימית: כלי שיט קטנים ומעגנות (תשס"ב–תשע"ג, 2002–2013)

הוועדה הוקמה בשנת תשס"ב (2002) כתת־ועדה של הוועדה למונחי תחבורה ימית.

חברי הוועדה

חברי הוועדה בהרכבה הראשון

אנשי המקצוע

 • אודי אראל
 • איתן גלוזמן
 • אילן דרור (יו"ר)
 • עמוס נוימן
 • מיקי סרנה
 • שחר פודולי
 • ארמן פורטוגלי
 • גיורא קדר
 • עמוס רביב
 • חיים רוז'נסקי

נציגי האקדמיה

 • יעקב בן־טולילה
 • קציעה כ"ץ.

חברי הוועדה בהרכבה השני

אנשי המקצוע

 • אברהם אריאל (יו"ר)
 • נמרוד אשל
 • שחר פודולי
 • גיורא קדר
 • עמוס רביב
 • חיים רוז'נסקי

נציגי האקדמיה

 • אברהם יבין
 • קציעה כ"ץ.

מרכזת הוועדה בשני ההרכבים – צביה זמירי מן המזכירות המדעית של האקדמיה.

על עבודת הוועדה

הבסיס לעבודת הוועדה היה רשימת מונחים שהכין עמוס רביב, והיא הורחבה ברשימות שהכינו אילן דרור ז"ל ומיקי סרנה. לאחר הפסקה של כשנתיים חודשה עבודת הוועדה בהרכב חדש בשנת תשס"ז (2006). משנה זו נעשה הדיון בצוות משולב של אנשי התת־ועדה למונחי כלי שיט קטנים ומעגנות ושל חברים מן הוועדה למונחי תחבורה ימית.

הרשימה כוללת מונחים מתחום התחבורה הימית הכללית ומונחים ייחודיים לכלי שיט קטנים ומעגנות. מונחים לא מעטים נקבעו במילונים קודמים של האקדמיה, ובעיקר המילון למונחי ימאות שיצא לאור בשנת תש"ל (1970).

טובה שטראוס שרברין מן המזכירות המדעית של האקדמיה עברה על הרשימה והעירה הערות רבות. שמחה בינות מבית הספר לקציני ים בעכו העיר הערות רבות לקראת הכנת הרשימה הסופית.

אישור הרשימה

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ביום י"ב באייר תשע"ג (22 באפריל 2013, ישיבה ש"ל).

הרשימה מפורסמת באתר מונחי האקדמיה.