הוועדה למונחי טכנולוגיית המידע (תשל"ז–תשע"ו, 1977–2016)

הוועדה למונחי טכנולוגיית המידע היא ועדת תקינה של מכון התקנים הישראלי. היא הוקמה בשנת תשל"ז (1977), ומאז היא שוקדת על הכנת סדרת התקנים הישראליים ת"י 1080 – הלוא הם רשימות של מונחי טכנולוגיית המידע. ברשימות מונחים בעברית, מונחים באנגלית והגדרות בעברית. הסדרה מבוססת על מערכת התקנים הבין־לאומיים ISO 2382.

על פי ההגדרות שבחוק התקנים הוועדה היא ועדה טכנית, וחבריה הם נציגי גורמים בעלי עניין בהטמעת מינוח עברי תקני בתחומי טכנולוגיית המידע. הוועדה מתכנסת כל שלושה שבועות.

לשם דיון בנושאים מקצועיים מיוחדים הוועדה הטכנית מקימה מדי פעם ועדות מומחים מצומצמות המסייעות בהכנת הטיוטה לדיון, ובהן יכולים לשבת גם מומחים חיצוניים. עם תום הדיונים מופצת טיוטת התקן לביקורת הציבור; הערות הציבור נדונות ונוסחו הסופי של התקן מתאשר בוועדה הטכנית; לבסוף התקן עובר לעריכה ומתפרסם כתקן ישראלי.

הוועדה עובדת בשיתוף פעולה עם האקדמיה ללשון העברית. חלק מרשימות המונחים מובא לדיון באקדמיה ללשון העברית ולאישורה ומתפרסם כמילוני טכנולוגיית המידע באתר מונחי האקדמיה.

עד כה פרסמה הוועדה לטכנולוגיית המידע למעלה משלושים וחמש רשימות מונחים במגוון נושאים, ובהם מושגים ומונחים בסיסיים; טכנולוגיית חמרה; ארגון נתונים; תכנות מחשבים; בקרה, כלילות ואבטחה; תקשורת נתונים; ציוד היקפי; גרפיקה מחשבית; שפות תכנות; מסדי נתונים; פיתוח מערכות; עיבוד תמלילים; המשרד הממוחשב; בינה מלאכותית; דואר אלקטרוני; היפרמדיה ומולטימדיה; מציאות מדומה ; למידה מתוקשבת; שפות תכנות.

יושב הראש הוועדה הוא אמנון שפירא מלשכת מנתחי מערכות.
נציגי האקדמיה ללשון העברית עד שנת תשע"ו היו מלכה זמלי ודורון רובינשטיין.
נציגי האקדמיה בעבר: ציון בושריה, פרופ' אורה שורצולד, ד"ר מלכה מוצ'ניק (אוניברסיטת בר־אילן)

בשלהי שנת תשע"ו (2016) נפסק הקשר בין הוועדה ובין האקדמיה.