על פניות הציבור

על פניות הציבור

עשרות רבות של שאלות בענייני לשון מגיעות מדי יום ביומו אל המזכירות המדעית של האקדמיה. הפונים אלינו הם מכל שכבות הציבור והם שואלים על מינוח עברי, על הגייה, על כתיב ופיסוק ועל תעתיק, על פירושי מילים, על מקורם של ביטויים וניבים, על ניסוח תקני ועוד.

המזכירים המדעיים של האקדמיה משיבים על השאלות. התשובות מבוססות על הידע המקצועי הייחודי של עובדי האקדמיה, על ספרות המחקר ועל מאגרי המידע של מפעל המילון ההיסטורי. במידת הצורך המשיבים מתייעצים עם מומחים מתוך האקדמיה ללשון ומחוצה לה.

כאשר השאלה היא על התקן בעברית ("נכון או לא נכון") התשובה ניתנת על סמך החלטות האקדמיה. אם אין החלטה בעניין, התשובה היא בגדר עצה בלבד על סמך המקורות, מסורות הלשון והספרות המחקרית העוסקת בעניין הנדון. מקצת השאלות מועברות לוועדת הדקדוק של האקדמיה. שאלות על מונחים שלא נקבעה להם חלופה עברית מועברות לעיתים לוועדות המינוח המקצועיות ולוועדה למילים בשימוש כללי.

יש לכם שאלה? שאלו כאן